Kategoriarkiv: Friidrottshistoria

Renässans?

 

 

När snitsaren för ett och ett halvt år sedan fördjupade sig i den ryska dykstilens historia, sökte han utan framgång på internet efter rörliga bider att illustrera sina intressanta blogginlägg med. Medan floppande hoppare visade sina konster i parti och minut på Youtube återfanns dykstilens mästare, från Lester Steers till Vladimir Jasjtjenko, i bästa fall som stillbildsaktörer.

Sedan dess tycks intresset för detta gamla fina sätt att hoppa höjdhopp ha ökat anmärkningsvärt. Många googlare kommer numera till snitsarens blogg efter att som sökord ha knappat in ”dykstil” eller namnet på någon av dess mer berömda utövare, och när snitsaren häromdagen prövade att skriva ”Brumel” i sökrutan på Youtube, öppnade sig en ny värld. Entusiastiska tillskyndare av ”the beautiful straddle technique” har grävt fram godbitar ur friidrottsarkiven, medan andra har demonstrerat hoppstilen i egna ambitiösa framträdanden, allt till glädje inte bara för snitsaren utan förhoppningsvis även för hans trogna läsare.

I denna nostalgitripp, som hyllar dykstilens siste världsrekordhållare Jasjtjenko, bjuds vi på en kavalkad av höjdhoppare från 1950-talet och framåt och att det smugit sig in två katter, Ulrike Meyfarth  och Dwight Stones, som ses dratta på ändan bland dykande hermeliner, ger bara ytterligare relief åt presentationen. Drygt fyra minuter in i filmen dyker till och med vår gamle vän Jurij Stepanov upp (och ner) i två korta sekvenser och därefter visas för snitsaren unika bilder på den mustaschprydde georgiern Robert Sjavlakadze, segrare vid olympiaden i Rom. Antagonisterna och vännerna Valerij Brumel och John Thomas ägnas stort utrymme och i slutet av filmen får vi se världens första kvinnliga tvåmetershopp utfört av tekniskt föredömliga Rosemarie Ackermann.

Det skönlockiga ukrainska underbarnet Vladimir Jasjtjenko har förärats tre långa Youtubevideor, där vi på den sista kan studera hans hoppteknik ur alla tänkbara vinklar.  Snitsaren förundras över den avspända, snabba ansatsen, där det sista steget är kortare än hos många andra ryska dykstilshoppare. När man ser denne Volodomir hoppa, förstår man dem som hävdar dykstilens framtida möjligheter.

Även den välväxte amerikanen John Thomas, som år 1960 höjde världsrekordet med sex centimeter till 222 men snart därefter hamnade i skuggan av den store Brumel, kan beskådas i ett flertal videoklipp på Youtube, till exempel där han till synes utan ansträngning klarar 217.  Liksom sin äldre landsman Charles Dumas, men till skillnad från de bästa svenska och ryska dykstilshopparna, nyttjade han bara en mycket lätt ansats, och den ryske höjdhoppstränaren Vladimir Djatjkov lär ha hävdat, att om han hade fått hand om talangen Thomas, hade denne snart klarat 230.

Den 54-årige Jouri Gavrilov, som här ses klara ungefär 170, skall inte förväxlas med den gamle mästerhopparen Valentin Gavrilov, som blev bronsmedaljör vid OS i Mexico City 1968.  Obekant är också denne tvåmetersman från snitsarens ungdom, liksom den tyske barfotahoppare som filmat sig själv med fast kamera. Även snitsaren lät på sin tid dokumentera sig själv i aktion på höjdhoppsbanan, men dessa  8-millimetersfilmer är sedan länge borta.

Förståndigt nog har snitsaren sparat det allra bästa till sist. I en hyllning till alla tiders störste höjdhoppare, Valerij Brumel, får vi njuta av dykstilen när den är som allra vackrast. I den korta texten till videon talas initierat om hur Brumel revolutionerade stilen genom att utnyttja ansatshastigheten bättre i upphoppet. 1950-talets namnkunniga svenska dykstilshoppare, här representerade av 1960-talets Stig Pettersson, sprang som synes i god fart fram till ribban, men saknade sedan ryssens fantastiska lyft, och snitsarens egna försök att hoppa med riktig ansats lämnade ännu mer kvar att önska. I nedanstående bildserie visar Brumel hur det borde ha sett ut.

                                                                                      ¤

När snitsarens läsare en sista gång beundrar Valerij Brumels hoppning, ombedes de sätta sig ett stycke ifrån datorn och luta sig bakåt, emedan de eljest riskerar att drägla ner tangentbordet.

Sjätte bilden

 

                                               (Bilden borttagen av säkerhetsskäl)

 

I bloggosfären cirkulerar en så kallad utmaning,  där företrädesvis bloggar med ett rikt bildmaterial uppmanas publicera ”den sjätte bilden i sin sjätte bildmapp”. Någon risk för att snitsarens blogg skall drabbas av ett sådant närgånget förslag  föreligger knappast,  och de få bilder, snitsaren har sparat, ryms i en enda mapp. Snitsaren har dock ingenting att dölja , varför han ovan publicerar ”den sjätte av bilderna i sin samling”.  Den hittades för länge sedan på den ryska internetsidan ”visualrian.com” och påstås föreställa vår vän Jurij Stepanov, så som han såg ut år 1957.  Här är han mindre allvarlig och mindre slätkammad än på det vanliga, officiella fotot.  På ryska nätsidor finns annars hundratals bilder som föreställer Jurij Stepanov, dock inte höjdhopparen utan den av allt att döma mycket kände skådespelaren.  Då bilden ovan är publicerad utan tillstånd,  kommer den att tas bort om några dagar och ersättas av en länk till ovannämnda ryska internetsida, som för övrigt är värd ett besök även av andra skäl.  En sökning där på ”valery brumel” ger exemplvis 45 mycket intressanta bilder,  bland annat från Brumels träning tillsammans med den berömde Vladimir Djatjkov.

Ni Zhiqin

ni

 

Vi har tidigare hört den märkliga berättelsen om höjdhopparen Nikolaj Kovtun, som år 1937 blev förste man i Sovjetunionen att klara två meter, endast för att kort därefter berövas både sin frihet och sin plats rekordtabellerna. Ett liknande men ändå helt annorlunda öde drabbade den kinesiske höjdhopparen Ni Zhiqin några decennier senare. Hans namn, då oftast skrivet ”Ni Chih-Chin”, syntes i världsstatistiken under större delen av 1960-talet och när Valerij Brumel skadad drog sig tillbaka, var han under några år världens bäste höjdhoppare för att till slut år 1970 överträffa den ryske gigantens världsrekord med ett hopp på 2,29. Eftersom Kina inte var medlem i det internationella friidrottsförbundet fick han dock varken något världsrekord eller tillfälle att tävla mot de bästa i världen och en del västerländska medier ställde sig också frågande till hans resultat.

Under Ni Zhiqins storhetstid pågick den kinesiska kulturrevolutionen och som folkets hjälte och sedelärande exempel blev han föremål för en rik mytbildning. Efter att i början av karriären ha varit lat och kräsen i samband med träning och tävling, sägs han ha tagit lärdom av soldaterna och deras härdande övningar. Enligt myten ska han därefter ha sökt sig till de allra sämsta höldhoppsbanorna och med förkärlek tränat i regn och storm, med resultatet att han så småningom klarade alla svårigheter som höjdhoppare med glans.

Till hans egenheter hörde enligt sägen också en okunskap om eller ovana vid den västerländska finessen att ”stå över”. Han gick in i tävlingarna på samma höjder som alla andra och hans tävlingsprotokoll hann samla ett ansenligt antal ringar, innan han hoppat färdigt en halv meter högre. Möjligen ska det också ha hört till rollen som ungdomens föredöme att inte vara nonchalant. Som syns på bilden, hoppade han i dykstil från höger, men han lär även ha klarat 2,10 i saxstil och för att få omväxling under sina långa tävlingar sägs han gärna ha växlat hoppstil på de lägre höjderna. Som ytterligare kuriosum kan nämnas att han var född den 14 april 1942, det vill säga samma dag som Valerij Brumel.

Ni Zhiqin tävlade utanför Kina åtminstone tre gånger.  Som alternativ till de av IAAF sanktionerade internationella mästerskapen arrangerades Ganefo-spelen 1963 i Jakarta 0ch 1966 i Phnom Phen. Vid de första av dessa var tävlande från de flesta nationer i princip välkomna,  men efter hot om avstängning från den olympiska kommittén deltog aldrig de etablerade friidrottsländerna med sina bästa män och kvinnor, varför resultatnivån var därefter.  Vid de andra spelen inskränktes deltagandet till asiatiska nationer och någon fortsättning blev det aldrig sedan. Måhända skall Ganefo-spelen bli ihågkomna bara för en enda man, Ni Zhiqin och hans sensationella 2,27 år 1966 i Phnom Phen, där han vann med 32 cm.  Hans tredje kända framträdande utanför sitt lands gränser skedde så sent som 1974 i Teheran, när Folkrepubliken Kina för första gången deltog i de asiatiska mästerskapen och den då 32-årige Ni blev tvåa i höjdhopp på 2,16.

Efter avslutad tävlingskarriär lär Ni Zhiqin genast ha fått en hög post inom det kinesiska friidrottsförbundet och han beskrivs mot slutet av 1970-talet som en världsvan, modernt klädd herre med cigarett i mungipan. Låt oss gissa att han levde gott tills han år 1995 arresterades och dömdes till åtta års fängelse för mutbrott. Efter avtjänat straff ska han enligt uppgift ha sysslat med bilar, men i övrigt levt ett tillbakadraget liv fjärran från sin forna berömmelse och glömd av sina landsmän. Att Ni Zhiqins historia fortfarande kan fascinera, vittnar dock ett flertal amerikanska och italienska blogginlägg om.

Mycket få svenskar torde ha sett Ni Zhiqin hoppa höjdhopp, men snitsaren kan ändå skryta med att ha träffat ett ögonvittne. Vid slutet av 1960-talet fick SSIF, numera FK Studenterna, ett välkommet nyförvärv i form av sprinterlöparen Amer al-Samarai från Irak, som uppgavs ha sprungit hundra meter på 10,4. Han hade deltagit i de andra Ganefo-spelen och där sett och imponerats av Ni Zhiqins fantastiska hoppning. Amer själv döljs möjligen det irakiska stafettlag som tog brons på 4 x 100 meter, men i övrigt är hans idrottsliga meriter okända och snitsaren kan inte heller minnas honom från några tävlingar här i Sverige. Amer hade studerat i Moskva och när de några få gånger tränade tillsammans, passade han på att lära snitsaren användbara ryska ord, som inte stod i dennes lexikon och läroböcker.  Och om den fenomenale Ni Zhiqin visste han som sagt att berätta.

/2008/05/finding-ni-chi-chin-chinese-high-jumper.html

http://storiedisport.wordpress.com/2008/10/08/scatti-di-sport-v/

Kulturhistoria

Ovanstående bild, som vi fått oss tillsänd av en vänlig herre i Uppsala, bör vara tagen 1982 och föreställa Vallentuna gamla idrottsplats.  Denna låg i öst-västlig längdriktning till skillnad från den nya moderna arena med fina allvädersbanor, som anlades på samma plats några år senare. I bakgrunden syns det ballongtält, som användes av Vallentuna Tennisklubb och där bakom tallarna i skogen mot Lindholmsvägen och Lingsbergsvägen.

På ansatsbanan för höjdhopp har man lagt mattor av filt eller gummi, troligen i avsikt att efterlikna de modernare underlag som på andra håll ersatt den gamla, mer svårskötta kolstybben.  Att den höjdhoppande mannen på bilden ser ut att använda något slags dykstil, gör fotografiet dubbelt kulturhistoriskt intressant. Detta sätt att hoppa var föråldrat redan vid tiden för bilden och vi anar den lilla åskådarskarans förundran. Mannens klädsel låter oss förstå att han inte haft för avsikt att hoppa höjdhopp när han gick hemmifrån denna eftermiddag. Kanske fick han bara en plötslig lust att sparka av sig skorna och återuppväcka minnen från ett svunnet idrottsliv. Kanske önskade han fövissa sig om att han ännu var ung. Enligt fotografen ligger ribban på 1,50 och mannen är som syns högt över.

Detta blogginlägg bar först den fantasieggande titeln ”Ett fotografi berättar”.  I äldre öron låter detta som ett ämne för en skoluppsats och snitsarens tanke var från början också, att be sina läsare berätta, vad de hittar i hans bild. Att fresta tålamodet hos snitsarens sista vänner genom att ta deras dyrbara tid i anspråk, vore dock en omtänksam butler fjärran,  varför vi fått nöja oss med snitsarens knapphändiga faktakunskaper i texten ovan. Om någon i läsekretsen har något att invända eller tillägga,  står dock utrymmet nedan till förfogande.

Snitsargalan

Snitsarens frågelek ”Finn fem från förr” har gjort stor lycka bland denna bloggs läsare. Inte mindre än sex av dessa har själva bidragit med insiktsfulla svar och spännande kommentarer, medan andra har suttit ensamma och gissat i tysthet. Frågorna har visat sig så svåra, som avsett varit, och har krävt många ledtrådar för att så småningom besvaras korrekt. Tävlingstiden har nu gått ut, varför det är dags att redovisa de riktiga svaren och vinnarna.

                                                                                   ¤

 

Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5

                  1                          2                                  3                                4                  5

 

Nr 1

Bilden föreställer den gamle finske presidenten Urhu Kekkonen. Under bilden, som är hämtad ur Idrottsbladet, står att han som 22-åring hoppade 1,88. Enligt uppgift ska han ha blivit finsk mästare 1924 på resultatet 1,85. Han sysslade även med stående höjdhopp och stående trestegshopp, i vilken senare gren han satte ett inofficiellt världsrekord. Riktiga svar har i tur och ordning avgivits av Startnummer X, Benet och bureborn. Fredrika uppgav helt rätt president men dessvärre till fel bild.

Nr 2

Bilden föreställer snitsaren. Bakgrunden hittar vi på sidan ”Snitsarens morgon” från den 23 mars 2008.  Även svaret ”jumper” har godkänts.  Snitsarens bästa resultat i höjdhopp var 1,97 år 1967. Riktiga svar har i tur och ordning kommit från StartnummerX … och märkligt nog ingen mer.

Nr 3

Bilden föreställer författaren Per Olov Enquist. På många internetsidor påstås att han hoppat 1,98, medan hans personliga rekord enligt egen utsago är 1,97, satt 1959. Han blev som bäst fyra på SM. Här bär han tävlingsdräkt för Bureå IF och hoppar i saxstil, enligt bildtexten troligen vid något distriktsmästerskap. Senare lärde han sig dykstil och tävlade under sin storhetstid för Bromma IF, men någon bild från detta har vi inte kunnat finna. Riktiga svar har avgivits av bureborn och Benet i nu nämnd ordning. Någon har svarat ”Björn Ranelainen”, vilket inte godkänts.

Nr 4

Bilden är utskuren ur detta porträtt av Bill Cosby, så som han såg ut, när han låg vid flottan och bland mycket annan idrott idkade en del höjdhopp. Han uppges ha klarat ”six feet five inches”, vilket motsvarar knappt 1,96. Snitsaren tror sig någon gång hört att Cosby skulle ha hoppat en bit över två meter, men detta har inte kunnat bekräftas. Här har riktiga svar i tur och ordning kommit från Benet, Startnummer X och bureborn.

Nr 5

Bilden föreställer professorn och dopingexperten Arne Ljungqvist, när han som 18-åring vinner Skolungdomens Mästerskap på Stadion. Hans bästa resultat var 2,01 år 1952, endast en centimeter från det dåvarande svenska rekordet. Andra bilder på höjdhopparen Arne Ljungqvist hittar vi här.  Riktiga svar har i tur och ordning levererats av Startnummer X, Benet och bureborn.

                                                                        ¤

Ovanstående i kombination med de poängregler snitsaren i sin visdom utarbetat ger nedanstående resultatlista.  Möjligen har Startnummer X åtnjutit viss fördel vid tolkningen av bild nummer 2, men den som kunnat sin snitsarblogg har ändå haft tillgång till tillräcklig information. Fredrika har tilldelats två extrapoäng för att genast ha gissat rätt president och därmed hjälpt övriga tävlande ett stycke på väg,  medan Tildo slutligen får en tröstpoäng, för att vi ska kunna sova i natt.

 

1.  Startnummer X     7  poäng
2.  bureborn                 5  
3.  Benet                         3,5
4.  Fredrika                   2
5.  Tildo                          1

 

                                                                        ¤

Efter publiceringen av detta blogginlägg har det genom en protest, inlämnad i en kommentar nedan, kommit till vår kännedom, att vi blandat samman två namn i prislistan ovan. Ett extra jurysammanträde har beslutat, att bureborn och Benet ska byta både plats och poäng.  För det lidande vårt misstag åsamkat dem, ska de båda dessutom tilldelas varsin extra poäng, vilket ger följande oomkullrunkliga resultatlista.

 

1.  Startnummer X     7  poäng
2.  Benet                         6  
3.  bureborn                 4,5
4.  Fredrika                   2
5.  Tildo                          1

Finn fem från förr

   

     Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5

                 1                            2                                  3                               4                  5

Ovanstående bilder föreställer fem höjdhoppare,  av vilka ingen längre är aktiv. Alla är fotograferade under den tid de tävlade, men åtminstone fyra av dem har senare gjort sig kända inom andra områden.  När ni har funderat ut vilka de är, skriver ni svaret i utrymmet för kommentarer nedan. Två snitsarpoäng utdelas för varje riktigt svar och ett fint hedersomnämnande väntar på den,  som avger fem sådana. Alla som svarar garanteras dock en klapp på axeln och en ny cykel. Lycka till.

Nya ledtrådar den 26 januari:

Som vi nämnt är fyra av de sökta personerna långt mer kända för andra saker än sitt höjdhoppande i ungdomen. En av dem är professor i medicin, en annan är författare, en har varit president och en är känd som komiker och skådespelare, medan en av de fem hittills har levt ett synnerligen anonymt liv fjärran från ära och berömmelse.  Nummer 1 har hoppat lägst (1,88),  medan nummer 5 troligen har hoppat högst (2,01).

Stepanovepilog

På ett diskussionsforum i anslutning till tidskriften Track & Field News fann vi ett kort inlägg  om ”Yuriy Styepanov”,  som vår man ibland stavas på engelska. Uppgifterna om vad, som hände Stepanov efter 1958, skiljer sig, som vi ser, en del från vad ryska internetsidor haft att berätta. Enligt signaturen Bauchwalzer ska han ha skadat sig 1959 och endast klarat två meter men kommit igen 1960 med några hopp över 2,05 , vilket dock inte räckte till en plats i det sovjetiska OS-laget. Han uppges ha lidit av ”several emotional problems” och ska ha tagits in på psykiatrisk klinik, men några yttre omständigheter anges inte som orsak. Medan ett flertal ryska artiklar uppgivit den 13 september 1963 som Stepanovs dödsdag,  sägs han här ha tagit sitt liv först i mars 1965. Uppgiften, att nyheten om hans död hemlighållits av de ryska myndigheterna,  för att avslöjas först ett halvår senare av den franska tidningen L’Equipe,  förefaller dock inte orimlig. Säkert är att han officiellt inte begick självmord.

Än säkrare är att Jurij Stepanov är död sedan länge och något säger oss att han längtar efter att få vila i frid, varför snitsaren och hans butler nu tar farväl och lägger kistlocket på.

På begäran

En av denna bloggs flitigare kommentatorer skriver att han ”väntar med spänning på nya djupdykningar bland femtiotalets kvinnliga höjdhoppare, till exempel från Sovjet och Rumänien”. Konfronterad med denna pockande begäran, rynkar snitsaren först på pannan men ber sedan en alltid tjänstvillig butler att leta fram nedanstående berättelse  från det femte av ”Sex sakkunniga snitsarsvar” på sidan ”Lek och idrott” ovan. Texten är något ändrad med hänsyn till de år som förflutit sedan den skrevs:

”I snitsarens tidiga ungdom vanns alltid damernas höjdhopp av rumänskan Iolanda Balas. Det hörde liksom till. Balas hade varit obesegrad i elva år och vunnit 140 tävlingar i rad, när hon till slut i juni 1967 förlorade och så småningom drog sig tillbaka. Under hela karriären hade hon hoppat i en egen typ av saxstil med ansatsen nästan rakt framifrån och båda fötterna före kroppen över ribban. Hon hävdade själv att stilen passade hennes kroppskonstitution och hon hade ju heller ingen anledning att fundera på hur hon bar sig åt så länge hon vann med bortåt en decimeter.

Långbenta Iolanda var dock inte den som var den, utan när floppen kom på 70-talet, började hon öva stilen i smyg och 1979 klarade hon oväntat åter 190 cm, vilket gav henne en niondeplats på världsrankingen. 

Ha!, trodde ni på det? Nej, tant Balas åldrades tidigt och 1979 hade hon sen länge dragit sig tillbaka till det gods utanför födelsestaden Timisoara, som hon tilldelats i egenskap av “socialismens hjälte”. Där satt hon, delvis förlamad från knäna och neråt, fram till revolutionen 1989, då hon sköts i egenskap av “socialismens hjälte”. 

Ha!!!, gick ni på det också? Nej, sanningen att säga vet vi inte mycket mer om Iolanda Balas öde efter 1967 än att hon gifte sig med sin tränare Ion Söter (död 1987), som för övrigt själv var en av världens bästa höjdhoppare i början av 50-talet (rankad fyra 1952), samt att hon så småningom blev något slags internationell friidrottspamp. Om hon ännu lever så har hon nyligen fyllt 72 år”.

                                                                                   ¤

Snitsaren tillägger att Balas världsrekord till slut hamnade på 1,91 och han undrar om det finns någon kvinna som idag kan hoppa så högt i liknande stil. Snitsaren prövade varken saxstilen eller den enklare pendelstilen som vuxen men hade nog inte klarat mer än högst 1,75 eller 1,80. Som jämförelse kan nämnas att Stefan Holm lätt hoppar över 2,10 i pendelstil, vilket kan ses här, medan Iolandas teknik kan studeras på ett flertal Googlebilder

                                                                                  ¤

Danska*  Wikipedia kompletterar:

”Balas var 1,85 meter høj og havde usædvanligt lange ben. Hendes usædvanlige statur betød, at hun ikke formåede at lære datidens mest populære højdespringsteknikker”.

*)  Tidigare stod det felaktigt ”norska”, vilket vi ber om ursäkt för. Vi beklagar den förvirring denna språkoreda skapat.

Stepanovs olycksbröder 2

 

När den unge Jurij Stepanov år 1955 höjde sitt personliga rekord i höjdhopp till 2,02, blev han officiellt Sovjetunionens förste tvåmetershoppare. Det tidigare officiella nationsrekordet innehades av Jurij Iljasov med 1,99. Samma år, 1955, återvände den 40-årige Nikolaj  Kovtun till Moskva, efter en 18-årig bortovaro. Kanske besökte han då åter någon gång Dynamostadion och mindes hur han där för mycket länge sedan, den 17 juni 1937, inför en fulltalig jublande publik satte nytt sovjetiskt rekord i höjdhopp med 2,01 och med detta blev Sovjetunionens förste tvåmetershoppare.

Låt oss för säkerhets skull läsa det en gång till:

När den unge Jurij Stepanov år 1955 höjde sitt personliga rekord i höjdhopp till 2,02, blev han officiellt Sovjetunionens förste tvåmetershoppare. Det tidigare officiella nationsrekordet innehades av Jurij Iljasov med 1,99. Samma år, 1955, återvände den 40-årige Nikolaj  Kovtun till Moskva, efter en 18-årig bortovaro. Kanske besökte han då åter någon gång Dynamostadion och mindes hur han där för mycket länge sedan, den 17 juni 1937, inför en fulltalig jublande publik satte nytt sovjetiskt rekord i höjdhopp med 2,01 och med detta blev Sovjetunionens förste tvåmetershoppare.

Nikolaj Kovtun föddes och växte upp borta i Sibirien, nära eller, enligt somliga uppgifter, på andra sidan gränsen till Kina. Han sändes att studera i Rostov, där man snart upptäckte hans talang för olika idrotter och då i synnerhet höjdhopp. Redan som 21-åring år 1936 satte han sovjetiskt rekord med 1,94 och lockades till Moskva, där han lärde sig att hoppa kaliforniskt, eller ”перекат”, som stilen kom att kallas i Ryssland. Den 17 juni 1937 arrangerades ”Hopparnas dag” på Dynamostadion i Moskva med deltagande av den sovjetiska eliten i höjdhopp, däribland den 22-årige favoriten Nikolaj Kovtun.  Ensam kvar i tävlingen efter att ha klarat 1,97, beordrade så den mörklockige ynglingen upp ribban på två meter jämnt, en höjd som han till den fulltaliga publikens jubel klarade. Vid en kontrollmätning visade sig det nya sovjetiska rekordet i själva verket vara 2,01, ett resultat i världsklass på den tiden. Som jämförelse kan nämnas att Cornelius Johnson året före vunnit i Berlinolympiaden på 2,03 och året efter skulle Kurt Lundqvist bli europamästare på 1,98. Denna sommardag i Moskva 1937 skrevs helt visst sovjetisk idrottshistoria, men snart nog skulle detta nya kapitel vara utrivet ur historieboken.

Tre månader efter sitt rekordhopp arresterades Nikolaj Kovtun, enligt somliga källor anklagad för att ha spionerat för Japans räkning, emedan han setts besöka sin familj vid kinesiska gränsen. Enligt andra, ska han ha angivits, möjligtvis av någon avundsjuk medtävlare, för ett förfluget missuppfattat antisovjetiskt ord. Säkert är att han fick tillbringa många långa svåra år i arbetsläger och förvisning. Först 1955 rehabiliterades han och kunde som en mycket bruten man återvända till Moskva, där han kom att leva ett tillbakadraget liv som vaktmästare vid en idrottshall. Som idrottman rehabiliterades han enligt uppgift inte förrän i början av 1980-talet och de fantastiska resultat han nådde i ungdomen blev åter införda i rekordtabellerna. Om han själv hann uppleva detta, är oklart, då vi inte hittat någon uppgift om hans död. Snitsaren, som påstår sig känna människorna, anar dock  att den luttrade ryssen inte längre brydde sig om något så trivialt som ett officiellt sovjetiskt rekord i höjdhopp.

Snitsaren undrar däremot, om den unge Stepanov kände till sin föregångare, när han själv klarade drömgränsen två meter. Om, efter vad som berättas, ett fullsatt dynamostadion bevittnat Nikolaj Kovtuns tvåmetershopp, borde ryktet om det ha varit vida spritt och även om man var försiktig med att tala högt, var Lillefar död och det så kallade tövädret hade inletts. Om vi får tro en rysk internetkälla vi funnit, var legenden Nikolaj Kovtun i varje fall välkänd i höjdhopparkretsar i början av 1970-talet och idag är han åter en del av den sovjetiska och ryska höjdhoppshistorien.

Nämnda töväder har vi för övrigt också kunnat notera under våra stunder i KB’s arkiv. Om den 11-årige snitsaren troligen snabbt bläddrade fram till tidningens sportsida, har den årdrade dito även stannat vid de övriga nyhetssidorna, enligt vilka Chrustjevs kvast tycks ha sopat rent i kommunistpartiets centralkommitté sommaren 1957, varvid Molotov och Malenkov med flera stalinister fått lämna scenen.

Vi hade mer än gärna visat en bild på Nikolaj Kovtun, men någon sådan är inte tillgänglig. Han sägs ha hoppat i den kaliforniska stilen liksom de bästa av hans amerikanska samtida, varför denna bild på Cornelius Johnson borde duga som illustration. Den förefaller tagen vid Berlinolympiaden, där han vann på 2,03.

    

 

Efter att ovanstående blogginlägg skrivits, hittade snitsaren ytterligare en rysk internetsida, där Nikolaj Kovtun uppges ha dött 1981. Enligt denna källa ska han ha återfått sin titel ”sportens mästare” och sitt sovjetiska rekord redan 1955, det vill säga samtidigt som han rehabiliterades politiskt och därtill sägs han senare ha fått arbete som ”директор легкоатлетического манежа”, vilket onekligen låter mycket mer prestigefyllt än ”vaktmästare”. Å andra sidan hävdas felaktigt att Jurij Stepanov hoppade sina 2,o2 först den 13 juli 1956,  varför denna källa möjligen är mindre trovärdig. Så småningom, innan hans blogg slocknar, hoppas snitsaren kunna ge er den slutliga sanningen om Nikolaj Kovtun.

http://www.novayagazeta.ru/data/2005/36/35.html

Stepanovs olycksbröder 1

 

Den ukrainske höjdhopparen Vladimir Jasjtjenko sägs ha varit ett gudabenådat underbarn i sin gren. Redan vid arton års ålder satte han världsrekord och han förutspåddes en lysande framtid. Hans karriär blev dock alltför kort och så  blev också  hans liv. Den 2 december 1999 kunde man på en rysk internetsida läsa en artikel, som i snitsaren fria men ganska stolpiga översättning lyder:

”På tisdagen avled i sitt fyrtioförsta levnadsår den framstående höjdhopparen Vladimir Jasjtjenko från Ukraina. På fredagen togs han in på sjukhus i ett tillstånd av djup koma efter intag av alkohol, där hans hjärna inte längre reagerade, ett tillstånd ur vilket läkarna inte kunde hjälpa den förr så berömde idrottsmannen. Höjden av sin idrottskarriär nådde han åren 1976-1978. Vladimir Jasjtjenko blev dubbel europamästare, satte 1978 världsrekord utomhus med 2,34 och inomhus med 2,35 och utsågs samma år till världens bäste friidrottare. Året därpå fick han en allvarlig skada och kunde trots flera operationer inte tävla vidare, varför han bland annat missade olympiaden i Moskva. Han fick hjälp att avsluta sina universitetsstudier, erbjöds arbete som tränare, men kunde likväl inte finna sig till rätta i livet. De som kände honom närmare minns honom som en viljesvag person, svår att få kontakt med, hemfallen som han var åt ett omåttligt intag av alkohol. Idag begravs Vladimir Jasjtjenko, och den förr i tiden så framgångsrike idrottsmannens sista färd utgår från idrottshallen tillhörig SK ”Transformator”, vars färger han en gång försvarade”

Andra källor på internet uppger levercirros, eller skrumplever, som dödsorsak, och  som alltid  i sådana  sammanhang  diskuteras hur stor skuld det sovjetiska idrottsetablissemanget och hans närmaste omgivning haft i hans olyckliga öde. Det antyds att han av ivriga ledare uppmanades att börja träna alldeles för tidigt efter sin skada, vilket omöljiggjorde all start i den egna olympiaden. Efter den militärtjänst, som kom i dess ställe, ska han ha haft svårt att hitta tillbaka till ett ordnat liv.

Förutom att han sin avbrutna karriär till trots var en av världens genom tiderna bästa höjdhoppare och som sådan beundrad, bör den unge skönlockige Vladimir även ha haft förutsättningar att bli en flickornas idol, och somliga internetsidor tyder möjligtvis på något i den stilen. Kanske bidrar hans korta tid i rampljuset och hans tragiska öde till den kult vi kan ana idag och vars uttryck tar sig många former. En funnen italiensk wordpressblogg hyllar ukrainaren i bild och musik och med sitt blogginlägg sällar sig även snitsaren till hyllningskören. För honom är och förblir dock Vladimir Jasjtjenko helt enkelt den höjdhoppare i världen, som har hoppat högst med dykstilen.                                                     

 

 

 

Thickness of Stepanov’s shoe?

 

                                            (Bilden borttagen av säkerhetsskäl)

  

                                                                      ¤                    ¤

Den ryske höjdhopparen Jurij Stepanovs högra sko tycks just nu märkligt nog diskuteras även på annat håll än här hos farbror Steffe.  Av A Lennart Julin fick snitsaren sig tillsänd nedanstående länk till en fråga på Track and Field News debattforum. Bilden ovan, som är lånad därifrån utan tillstånd av ”Suso2” och ”dukehjsteve”, visar inte bara Stepanovs omtalade sko utan även delar av hans stil.  Mycket tyder på att bilden är tagen vid samma tillfälle som den övre av de två i inlägget ”Stepanovs gåta” och i enlighet med snitsarens tidigare initierade gissning vrider Stepanov nu undan högerbenet utan att sträcka det. När det så gäller tjockleken på hans stackars högersula,  låter de 20-30 mm,  som den av övriga debattörer tydligen högt ansedda signaturen ”Suso2” kommer fram till, rimligare än de 40-50 mm, som det ibland spekulerats om.

http://mb.trackandfieldnews.com/discussion/viewtopic.php?t=34017

Stepanovs arvtagare

 

                                               Valeri Brumel i New York 1961                  

Jurij Stepanov fick behålla sitt världsrekord i höjdhopp på 2,16 i knappt tre år. Våren 1960 förbättrade amerikanen John Thomas det i omgångar ända till 2,22 och de flesta trodde att det skulle förbli i amerikansk ägo under lång tid framåt. Snitsaren minns att Thomas sågs som ett sällsynt höjdhoppsfenomen och han kom till olympiaden i Rom samma år som en av spelens absolut säkraste segrare. I höjdhoppsfinalen stannade han dock på 2,14 och fick se sig slagen av två man från Sovjetunionen, den åldersdigne georgiern Robert Sjavlakadze och den unge Valerij Brumel som båda klarade 2,16. Den senare skulle sedan inom loppet av tre år höja John Thomas rekord med ytterligare sex centimeter till den då helt osannolika höjden 2,28. På bara tio år hade därmed världsrekordet i höjdhopp förbättrats med inte mindre än 16 centimeter. Dessförinnan hade en liknande resultatförbättring krävt mer än ett halvt sekel och det skulle dröja ytterligare 26 år innan man överträffade Valerij Brumels resultat med lika mycket. Brumels höjdhoppskarriär slutade dock 1965 med benbrott i en motorcykelolycka och efter ytterligare tio år var dykstilen nästan på utdöende. Ukrainaren Volodomir Jasjtjenko blev med 2,34 år 1978 den siste världsrekordhållaren som hoppade i straddle, som stilen benämns internationellt. Kanske borde den i stället få heta ”перекидной”, emedan det var ryskt skolade hoppare, som utvecklade den till fulländning, Igor Kasjkarov, Jurij Stepanov, Robert Sjavlakadze, Valerij Brumel och Vladimir Jasjtjenko. Nedan ser vi världens kanske allra högsta hopp i dykstil utfört av sistnämnde Vladimir, eller Volodomir som han hette hemma i Ukraina.

 vladimir-jasjenko1

  Underbarnet Vladimir Jasjtjenko sätter världsrekord inomhus med 235.

                                                                         ¤

http://images.google.com/hosted/life/l?q=brumel&imgurl=6ab114b80dd6cbe6

                                                                         ¤

Stepanovs julafton

Låt oss under denna årets mörkaste dag för ett ögonblick återvända till den ljusa sommarkväll år 1957, när Jurij Stepanov på Dynamostadion i Leningrad klarade 2,16 i höjdhopp och med detta blev Sovjetunionens och Europas förste officielle världsrekordinnehavare i grenen. Som ciceroner erbjuds vi några av den tidens alla mångordiga och i sina lyckligare stunder även vältaliga journalister. Läsaren får tänka sig den första skildringen läst på klingande finlandssvenska.  Snitsaren njuter i fulla drag av ålderdomliga formuleringar som ”begynnelseförsöken” och ”den kraftiga muskulaturen”,  och det märkliga uttrycket ”avstampsfotens knä” gör snitsaren på sådant sprudlande humör,  att han förlåter skribenten för att på ett annat ställe ha blandat ihop Stepanovs fötter. Vilken ivrig entusiast,  som står bakom Expressens och Aftonbladets i huvudsak likalydande reportage, är okänt men detaljerat och fängslande är det i alla händelser.

                                                                       ¤                    ¤

varldsrekorden-rasar

                                                    Huvudstadsbladet 14/7 1957

LENINGRAD, lördag (Huvudstadsbladet-spec.). Inga världsrekord i friidrott tycks gå säkra dessa dagar. För tredje dagen i svit blev det ett nytt rekord – denna gång var det 23-årige ryssen Jurij Stepanov som förpassade amerikanska spänstfenomenet Charles Dumas rekord till hävderna. Resultatet uppnåddes i samband med stadskampen i friidrott mellan Leningrad och Helsingfors som började på lördagen i Leningrad. I stadskampen leder Leningrad med 76-42. Ryssarna var överlägsna i de flesta grenar, men på 1500 blev det dubbelseger för Helsingfors genom Nieminen (3.48,8) och Eräkare och Jorma Valkama tog dagens andra finländska seger med 744 i längd.

Stepanov inledde på 185 och tog alla höjder t.o.m 204 i första försöket. På 211 gick han över i andra och därmed var det redan klart för nytt sovjetrekord. Det tidigare hade Kasjkarov med 210. När ribban lades på 216 avstannade alla de övriga tävlingarna på planen. Alla följde med spänning den smärte höjdhopparen. Redan första försöket gav nytt rekord. Han rullade elegant över med så mycket luft emellan att även 218 säkert hade klarats. 218 blev följande höjd men lika bra lyckades inte hans hopp på den höjden. Det andra försöket var visserligen i det närmaste perfekt, kroppen var redan över ribban, men han rev med avstampsfotens knä.

När rekordet var klart bar de entusiastiska funktionärerna och medtävlarna Stepanov från idrottsplatsen i gullstol.

Hopplatsen var i prima skick men värmen över 30 grader besvärade en aning. Eino Simelius följde överraskande länge med i Stepanovs takt och blev tvåa med 201 efter att ha klarat alla höjder i begynnelseförsöket.

Jurij Stepanov är 23 år gammal och studerar liksom de flesta sovjetstjärnorna till instruktör i fysisk fostran. Han är 182 cm lång och väger ungefär 80 kilo – kraftigt byggd men smärt om höfterna. Han tar avstampen med vänster* fot efter en kort ansats på 9-10 steg. Den kraftiga muskulaturen har han skaffat sig genom riktig viktlyftsträning. Stepanov som är ljushårig hoppar med en mycket kraftig och väl uttagen avstamp. Stilen är kalifornisk dykstil och den har han nött in under ett mångårigt tränande av höjdhopp.

*)  Skall naturligtvis vara höger (snits. anm.).

                                                                       ¤                    ¤

30000-sag-hojdrekordet

fyra-centimeter-over1                                    Expressen (överst) och Aftonbladet 14/7 1957

LENINGRAD (AB). 30 000 åskådare på Dynamostadion i Leningrad höll andan, och lika många ögonpar stirrade ner mot höjdhoppsställningen. Allt var tyst. Där nere på planen stod den ryske studeranden Jurij Stepanov försjunken i djup koncentration. Framför honom låg höjdhoppsribban på 2,16 m, en centimeter över amerikanen Charles Dumas världsrekordhöjd. Så höjde Stepanov huvudet och tog ett par steg framåt men ångrade sig och gick tillbaka för att börja ansatsen på nytt. De 30 000 andades ut men allt blev snart åter tyst och stilla. Ny koncentration.Ansatsen blev kort men intensiv. Allt klaffade. Stepanov sköt i  höjden som en gummiboll och rullade över ribban. Högt över. Säkerligen tre till fyra centimeter högre än vad som behövdes. Ryssen tog mark nere i gropen så att sanden yrde omkring honom. Fortfarande var de 30 000 tysta. De var liksom rädda för att ribban kanske skulle dunsa ner. Men det var ingen risk – den inte så mycket som dallrade ens. Så med ens, när åskådarna insåg att ”faran var över”, började det. Först vid kortsidan längst bort från hoppställningen. Sedan följde sektion efter sektion. Hela stadion blev ett jublande hav. Tidningar, program, hattar och allt annat löst flög i luften precis som det skall göra när ett nytt fenomenalt världsrekord är ett faktum. Publikens entusiasm ville inte ta slut. Men föremålet för hyllningarna, idrottsmannen där nere på planen vinkade avvärjande med händerna. För honom var tävlingen ännu inte slut. Världsrekordet var hans, men resultatet kunde bli ändå bättre. Stepanov begärde höjning till 2,18. Funktionärerna utförde villigt ordern. Så följde ny intensiv koncentration. Men det ville inte lyckas. Första hoppet blev en grov rivning. I andra försöket var ryssen så gott som över men råkade toucha ribban med ena knäet på nedgående, och den tog mark på samma gång som han själv. Det besvikna suset spred sig i den vackra sommarkvällen. Ännu hade han dock ett hopp kvar. Men det syntes på honom att han hade gett sitt bästa och det blev en klar rivning. Publiken var dock inte ledsen för detta utan hyllningarna blev genast lika intensiva som förut. Det är inte varje dag, som en ryss sätter världsrekord i höjdhopp. Tvåa i tävlingen, som ingick i stadsmatchen mellan Leningrad och Helsingfors, blev finländaren Simelius på 2,01.

                                                                        ¤                    ¤

LENINGRAD (UP). 23-årige Jurij Stepanov är mannen för dagen i Ryssland. Han slår ledigt ut självaste Nikita Chrustjev. Han är på allas läppar efter att ha gått över de ”omöjliga” 216 centimeterna i höjdhopp. Det slår högt att ha lagt beslag på ett rekord, som varit amerikansk ”egendom” under alla år.

                                                                       ¤                    ¤

Skoregler

Vi råkade först kalla detta inlägg “Stepanovs paragraf”,  inte för att den stränga paragraf,  som infördes kring höjdhopparnas skosulor i slutet av 1950-talet, på något  sätt var riktad speciellt mot Jurij Stepanov,  utan för att hans oväntade välrdsrekord påskyndade införandet av den.  På samma sätt som “Lex Sarah” i sociallagen har givits namn efter sin initiativtagare,  önskade  snitsaren  ge  sin höjdhoppande broder den,  låt vara helt oförskyllda men dock, ära han bort ha. Snitsaren hade även en ambition att låta titeln på varje blogginlägg i serien om den ryske höjdhopparen inledas av dennes namn.  Tanken var mycket vacker, men efter ett vänligt påpekande från den kloka läsekretsen har snitsaren insett, att Stepanov själv nog helst hade önskat slippa hedras i just detta sammanhang.

                                                                                     ¤

I det uttdrag ur IAAF’s stadgar, som återges nedan, kan möjligen en liten detalj förvåna. Medan höjhopparnas skosulor framtill inte får vara tjockare än 13 mm, tillåts hälen vara 1,9 mm tjock. Gissningsvis beror denna eftergift på att de flesta normala träningsskor, som ju är tjockhälade, i annat fall skulle blivit förbjudna. Någon fördel av en upphöjd häl har man inte i höjdhopp, om vi ska tro kritikens resonemang kring 1950-talets omdiskuterade skor, som tvärtom ansågs gynna hopparna  just genom den extra uppförsbacke de bildade. När snitsaren plockar fram sin gamla hoppsko av märket Adidas från 1967, uppmäter han dess under det främre fotbladet lätt förstärkta sula till att vara mellan 10 och 15 mm tjock, medan skons häl mycket riktigt är betydligt tunnare. Spikarna är sex till antalet och som mest 16 mm långa och 4 mm i diameter.

(Denna sko fick han helt opåkallat och gratis från Svenska Friidrottsförbundet. Det var, förutom instruktörshjälp, den enda ersättning han erhöll därifrån under sin aktiva tid. Hans klubb SSIF, numera FK Studenterna, betalade dock de flesta resor till och från tävlingar liksom ett träningsläger i Järvsö. Egen nyckel till ett omklädningrum på Stadion får också ses som en lyx idag, när jumper är tvungen att punga ut med 20 kronor för att få duscha i Studenternas nya högborg, KTH-hallen. Någon klubbmedlemsavgift utöver kårobligatoriets behövdes inte heller på den tiden).

                                                                                  ¤ 

Utdrag ur regel 143 av IAAF’s regler för friidrott 2008:

Shoes 

Competitors may compete barefoot or with footwear on one or both feet. The purpose of shoes for competition is to give protection and stability to the feet and a firm grip on the ground. Such shoes, however, must not be constructed so as to give a competitor any additional assistance, and no spring or device of any kind may be incorporated in the shoes. A shoe strap over the instep is permitted.

Number of Spikes

The sole and heel of the shoes shall be so constructed as to provide for the use of up to 11 spikes. Any number of spikes up to 11 may be used but the number of spike positions shall not exceed 11.

Dimensions of Spikes

When a competition is conducted on a synthetic surface, that part of each spike which projects from the sole or the heel shall not exceed 9mm except in the high jump and javelin throw events where it shall not exceed 12mm. These spikes shall have a maximum diameter of 4mm. For the non-synthetic surfaces the maximum length of spike shall be 25mm and the maximum diameter 4mm.

The Sole and the Heel

The sole and/or heel may have grooves, ridges, indentations or protuberances, provided these features are constructed of the same or similar material to the basic sole itself. In the high jump and long jump, the sole shall have a maximum thickness of 13mm and the heel in high jump shall have a maximum thickness of 19mm. In all other events the sole and/or heel may be of any thickness.

Inserts and Additions of the Shoes

Competitors may not use any appliance, either inside or outside the shoe, which will have the effect of increasing the thickness of the sole above the permitted maximum, or which can give the wearer any advantage which he would not obtain from the type of shoe described in the previous paragraphs.

                                                                                 ¤

Ovan nämnda regelsamling  uttrycker för övrigt, så vitt vi kunnat se, inte längre något förbud mot ”volt” i höjdhopp, som snitsaren svagt minns i reglerna från sin ungdom och som han nämnt i tidigare inlägg, och någon regel som tillåter en upphängd näsduk som riktmärke på ribban har vi inte heller kunnat finna. För att ingen ska tro, att snitsaren bara yrat i senilitet, visar han en bild på världens förste tvåmetershoppare, George Horine, som kan anses ha introducerat den kaliforniska stilen, även kallad ”western roll” eller helt enkelt ”Horine”. Är det inte en präktig snorfana han har hängt upp på ribban, så säg:

 

horine-med-nasduk-stor2

 

Stepanovs gåta

    

Det kan tyckas märkligt att vi bara har lyckats finna tre bilder, varav två visas här nedan, där Jurij Stepenov hoppar dykstil. Huvudstadsbladet, som har ett reportage från den mycket ojämna stadskamp mellan Leningrad och Helsingfors där Stepanov satte sitt världsrekord, visar inte någon bild från höjdhoppet, och i Pravda hittar man bara en kort notis enligt ovan och det vanliga porträttet.  

Enligt ryska internetsidor ska den franska sporttidningen L’Equipe ha varit om inte allra först så i varje fall mest energisk i kritiken mot Stepanovs sko, men i Kungliga Bibliotekets mikrofilmsarkiv finns av franska tidningar bara Le Monde och Le Figaro och dessutom har snitsaren saknat ”Sovjetskij Sport”, ”Track and Field News” och andra seriösa idrottstidskrifter som kunnat tänkas innehålla en del information av betydelse. En ambitiös och vid kassa stadd butler hade inte tvekat att ta flyget till Paris, Moskva, New York med flera städer i sin jakt på sanningen om Stepanovs sko, men nu har han fått hålla tillgodo med det material Kungliga Bibliotekets arkiv av mikrofilmer tillhandahållit.

Snitsaren har även läst vad som står om Stepanov i Lennart Zackrissons bok om höjdhopp, ”Ribban dallrar”, men funnit att den sammanfattande informationen där hämtats ur samma källor, främst ur Idrottsbladet, som snitsaren citerar merutförligt.  Kapitlet kallar Zachrisson ”fläsksvålesulan” och i texten talar han om ”fläsksulan”, uppenbarligen populära beteckningar, som däremot ännu inte syntes i tidningarna från tiden. Boken är välskriven och spännande och kan rekommenderas åt den som önskar vidga sitt höjdhoppsvetande och få en något bredare överblick över grenens utveckling, än vad snitsarens detaljstudium av Stepanov erbjuder.

 

 

  

De båda bilderna ovan, som visar Stepanov i aktion, publicerades dagarna efter rekordhoppet,  den övre i Expressen och den undre i Dagens Nyheter, men att de härrör från helt olika tillfällen, framgår om inte annat av ribbornas utseende. Expressens bild ska enligt texten vara från rekordtillfället på Dynamostadion i Leningrad, men snitsaren har i så fall svårt att förklara träden i bakgrunden. Den undre bilden är mer stadionlik, men någon entusiastisk trettiotusenhövdad publik, som tidningar berättar om, kan inte anas i bakgrunden. Dessutom tycks höjdhoppsställningen alltför gammaldags och ribban förefaller inte heller vara upphängd enligt reglerna. Sedan 1926 ska den vila fritt på två stöd riktade mot varandra så att den kan falla både framåt och bakåt, medan denna ribba ser ut att ligga på klotsar framför de upprättstående stolparna, varför, om bilden vore från rätt tillfälle, ett världsrekord inte skulle blivit godkänt. Snitsaren avstår dock från att kontakta IAAF för en utredning härvidlag, eftersom Stepanov dels enligt samstämmiga tidningar ändå inte vidrörde ribban i sitt hopp på 2,16 och dels kan tyckas ha lidit nog.  

På den översta bilden kan man skönja en extra sula under Stepanovs sko, men ingen som motiverar en förstoring liknande den hans ryske kollega Komenkov demonstrerat i ett tidigare blogginlägg. Snitsaren tänker, att om det funnits en tydligare bild i västerländsk press på den ryske världsrekordhopparen från den 13 juli 1957, eller över huvud taget någon som avslöjade hans sko, hade denna med säkerhet köpts och publicerats i Idrottsbladet och en god gissning är, att även den franska tidningen nöjt sig med att visa bilden på kollegans sko. Det är också märkligt, att det  ständigt är Stepanovs vänstra fot som nämns, när hans specialsula kommer på tal.

Den höjdhoppskunnige har också anledning att fundera över Stepanovs hoppstil på de två fotografierna. Det övre visar hur han dyker föredömligt med en låg tyngdpunkt i förhållande till ribban och i snitsarens ögon ser stilen så långt helt perfekt ut. Med en vridning utåt av överkroppen ser han ut att, som fysikalisk motreaktion, i nästa moment kunna lyfta sitt högerben fritt från ribban, men på den undre bilden, något senare i hoppet, tycks han i stället kasta överkroppen bakåt. Snitsaren tror att det mellan hoppen på bilderna kan ha förflutit en längre tid, varunder den läraktige ryssen experimenterat med sin dykstil. Gissningsvis har denna då utvecklats mot den övre mer Brumellika.

      

Expressen publicerar för övrigt i sammanhanget också en bild från 1954, där en ung Stepanov ses hoppa ”ytterfot”, det vill säga något slags saxstil. Vid EM i Bern samma år sägs sovjetiska tränare ha filmat Benke Nilsson och året efter bjudit honom till Moskva, där inte bara hans dykstil utan även hans hoppsko studerades, vilket Benke för övrigt nämner i en kort intervju i Aftonbladet två dagar efter Stepanovs världsrekord:

”2,16 av en ryss var inte direkt oväntat och inte heller att det blev den tidigare sovjettvåan Stepanov i stället för olympiske bronsmedaljören Kasjkarov. När jag tävlade i Ryssland, var man mycket intresserade av min hoppsko och dess tjocka lädersula. Sedan dess har ryssarna experimenterat flitigt och konstruerat en sula av tjockt, men speciellt lätt läder”.

Det är intressant att Benke Nilsson redan nu talar om de tjocka lädersulor, till vilka han givit ryska höjdhoppare inspiration. Snitsaren tycker att detta tidiga uttalande i Aftonbladet är spännande och borde ha funnits med i vår utförliga genomgång, kallad ”Stepanovs år”, av svenska tidningsartiklar i ämnet.

(Kort efter detta inläggs publicering fick sig snitsaren tillsänd en internetlänk till ett diskussionsforum i anslutning till tidskriften Track and Field News, där ännu en bild visas på Stepanov, uppenbarligen tagen vid samma tillfälle som den övre av bilderna ovan men något senare i hoppet. Denna bekräftar snitsarens gissning angående hoppstilens utveckling, och i sammanhanget uppskattas tjockleken på Stepanovs högra skosula till mellan 25 och 30 mm).

Som avslutning på denna mycket magra bildkavalkad på Jurij Stepanov visar vi nedanstående alster av Tecknar-Anders i Svenska Dagbladet. Detta är märkligt nog det enda i sitt slag vi funnit, trots att turerna kring de tjocka sulorna borde varit tacksamt motiv för sportteckningar och karikatyrer. Enligt konsulterade ryska internetsidor ska dock ett flertal sådana ha publicerats både i och utanför Sovjetunionen till glädje för många men, efter vad vi förstått, inte för Stepanov. Teckningen nedan gjordes däremot redan ett par dagar efter världsrekordet, då skodebatten ännu bara fördes bland höjdhoppare. 

Den 11-årige snitsaren läste inte Svenska Dagbladet, men Tecknar-Anders, eller Anders Andersö, som han egentligen heter, tecknade även i månadstidskriften All Sport. Snitsaren minns att han i den åldern tyckte att sådana teckningar var höjden av bildkonst och han härmade dem inte helt utan framgång. Att han snart kunde roa klasskamrater med karikatyrer på olika lärare, kan han delvis tacka denne tecknare för.

 

 

 

 

Stepanovs olycka

 

  stepanov-portratt

 

När den 24-årige Jurij Stepanov den 13 juli 1957 på Dynamostadion i Leningrad satte sitt fantastiska världsrekord i höjdhopp med 2,16, anade han inte att detta så småningom skulle bli hans livs olycka. Trots att han var en av världens bästa höjdhoppare på 1950-talet, kommer han för evigt att förknippas med en numera förbjuden sko och trots att världsrekordet sattes enligt gällande regler och blev officiellt godkänt sommaren 1958, anges det ännu i en del, främst anglosaxiska, sammanhang som inofficiellt. Tjocksulade skor användes som vi sett av många höjdhoppare, men som världsrekordhållare har Stepanov fått representera dem alla och den uppskattning, han borde fått för att ha påskyndat införandet av en nödvändig regel, har uteblivit. Ju mer vi fördjupat oss i denna mycket märkliga historia, desto mer sympati har vi fattat för den olyckstyngde ryssen och om vi så räddat något av hans ära genom vårt enkla blogginlägg, har detta inte skrivits förgäves.

Snitsaren har hittat ett fåtal ryska internetsidor som behandlar Stepanovs öde. Oftast har det handlat om minnesartiklar och hyllningar till en stor idrottsman och inte sällan har man sökt upprätta sin landsmans solkade heder. Där skildras historien kring det omdiskuterade världsrekordet ur ett annat perspektiv och där berättas även den tragiska fortsättningen.

Enligt samstämmiga ryska internetsidor ska skriverierna kring Jurij Stepanovs världsrekord ha fortsatt, även sedan detta godkänts och alla höjdhoppskor med tjockare sulor förbjudits. Till förföljelserna i utländska medier i form av elaka kommentarer och karikatyrer, som även trycktes i sovjetiska tidningar, lades så inhemska medtävlares ”illasinnade avund” och familjen Stepanovs brevlåda fick ta emot, som det heter i en artikel, ”smutsiga brev”. Stepanov själv, sägs ha burit all förödmjukelse inom sig, med påföljd att han till slut bröt samman och togs in på en nervklinik. Efter utskrivning därifrån ska han ha haft svårt att anpassa sig till de krav verkligheten ställde och den 13 september 1963, bara sex år efter att han satte sitt fantastiska världsrekord, tog Jurij Stepanov sitt liv.

Человека редкого таланта, высочайшей порядочности и исключительной совести не стало.

(En man av sällsynt talang, högsta anständighet och utomordentlig ärlighet fanns inte längre ibland oss).

Tillägg  20 januari 2009:     

På ett diskussionsforum i anslutning till tidskriften Track & Field News fann vi ett kort inlägg  om “Yuriy Styepanov”,  som vår man ibland stavas på engelska. Uppgifterna om vad, som hände Stepanov efter 1958, skiljer sig, som vi ser, en del från vad ryska internetsidor haft att berätta. Enligt signaturen Bauchwalzer ska han ha skadat sig 1959 och endast klarat två meter men kommit igen 1960 med några hopp över 2,05 , vilket dock inte räckte till en plats i det sovjetiska OS-laget. Han uppges ha lidit av “several emotional problems” och ska ha tagits in på psykiatrisk klinik, men några yttre omständigheter anges inte som orsak. Medan ett flertal ryska artiklar uppgivit den 13 september 1963 som Stepanovs dödsdag, sägs han här ha tagit sitt liv först i mars 1965. Uppgiften, att nyheten om hans död hemlighållits av de ryska myndigheterna, för att avslöjas först ett halvår senare av den franska tidningen L’Equipe, förefaller dock inte orimlig. Säkert är att han officiellt inte begick självmord.

 

Stepanovs år

 

   

Den,  som  slog  upp  Dagens  Nyheters sportsidor den 14 juli 1957, möttes av ovanstående märkliga rubrik och bild. ”Rätt ryss” i sammanhanget  skulle ha varit bronsmedaljören från Melbourne-OS, Igor Kasjkarov, som innehade det sovjetiska rekordet med 2,11 m, och inte den mindre kände Jurij Stepanov, som nu  överträffade sitt personliga rekord med nästan en decimeter och därtill slog nytt världsrekord och hela världen med häpnad. Det tidigare rekordet, 2,15, innehades sedan ett år av amerikanen Charles Dumas och Stepanovs hopp var sensationellt även därigenom, att detta var första gången i höjdhoppshistorien, som någon från den gamla världen erövrade världsrekordet. Snitsaren minns denna dag väl, och när han ser bilden på den ryske rekordhopparen, förflyttas han i ett enda slag 51 år tillbaka i tiden. Snitsaren kommer ihåg att han inte var odelat entusiastisk över det nya världsrekordet, som med ens fick de svenska stjärnorna att blekna, ty vid denna tid var ”Benke” Nilsson svensk rekordhållare med 2,11, medan övriga svenskar med ”Stickan” Pettersson i spetsen ännu inte kommit över 2,07. 

  

Stepanovs gädje skulle dock inte vara så länge. Det började spekuleras om, att allt inte stod rätt till med ryssens rekordhopp och den 20 augusti kunde man i Dagens Nyheter läsa en rubrik, ”Rysk språngsula gav rekord”, under vilken en bild med förstoring demonstrerade en sådan sula. Texten berättar bland annat: ”En underlig sko observerades av skarpa iakttagare när ryssen Jurij Stepanov höjde amerikanen Dumas världsrekord från 2,15 till 2,16. På den vänstra foten (upphoppsfoten) hade han en extra tjock sula med extra långa spikar under det att han på den andra hade en lätt och mjuk sko av den typ som basketspelarna använder”. 

Senare står dock att bilden föreställer en annan rysk höjdhoppare, Komenkov, och på den tidigare bilden ser vi också att Stepanov  var högerhoppare, varför ”språngsulan” alltså skulle ha suttit på hans högra sko. Denne Komenkov tycks för övrigt inte hoppa som de andra ryssarna. Att kasta sig med båda armarna före över ribban praktiserades bara av de allra extremaste dykarna i Sverige, medan exempelvis Stepanov på tillgängliga bilder nästan inte dyker alls.

 

En vecka senare visar Dagens Nyheter denna bild på Stepanov, enligt uppgift tagen i London, där han blir tvåa efter landsmannen Kasjkarov i en landskamp mot Storbritannien. Båda ryssarna hoppar 2,11 och är förstås helt överlägsna. Några kommentarer kring ryssarnas skor gör inte tidningen och på bilden  har  Stepanovs högerfot hamnat precis  mitt framför ett mörkt  läktartorn, varför en eventuell specialsula varken går att upptäcka eller säkert avfärda. Att skorna är olika betyder ingenting i sammanhanget eftersom man oftast bara hade hoppsko (med spikar i hälen) på avstampsfoten. De flesta svenskar hoppade för övrigt vid denna tid med den andra foten bar.                                        

 

Ryktet om den nya ”katapultskon” hade emellertid inte tystnat. Under en rubrik ”Höjdhopparnas hjälpsula måste förbjudas” i Idrottsbladet den 9 september vädjar den svenske höjdhopparen Bertil Holmgren till Fiidrottsförbundet om ett snart agerande för en regeländring och skriver bland mycket annat: ”Reglerna är till för att värna om rättvisan och den goda sporten. Där regler fattas trivs bara jesuiter och spanska spjutkastare. Utvecklingen är snabbare än någonsin och rekordhetsen framföder små ojustheter av olika slag. Hjälpsulan är orsaken till den europeiska enorma utvecklingen i min gren. En ny regel om skobeklädnad ska fram annars kan vi höjdhoppare flytta till cirkus. Där gäller inte idrottens oskrivna lagar om ärlig kamp och rent spel”. Han för ett fysikaliskt resonemang och bifogar en teckning (se ovan) med förklaringen: ”Vid a börjar hävrörelsen med vanliga skor, vid b med sko, försedd med hjälpsula, i vilket senare fall alltså hävmomentet är förlängt med sträckan a-b. Dessutom, och det är synnerligen viktigt, kommer avstampningsproceduren att ske så mycket extra över marken, som den extra sulan är tjock!”. Holmgren hävdar därtill, att skor med tjockare sula kan förbjudas redan med de regler som gäller, eftersom man inte borde få göra avstamp ”från ett högre plan  än markens”, ett enligt snitsarens åsikt något inkonsekvent resonemang,  då ju mycket få höjdhoppare hoppar helt barfota.

Längre ned på sidan visar och berättar den nyblivne tvåmetershopparen Gösta Gustafsson från Järla om sin sko med en monterad dubbel sula: ”Det här är inte mycket i jämförelse med vad många andra har, men det kan betyda en hel del i centimeter kring två meter. Jag skämdes som en hund, när jag gjorde jobbet. Jag tyckte, att jag fuskade och bar mig illa åt, men å andra sidan försökte jag lugna mig med att det inte var något brottsligt. Alla andra har likadant. En del har den tjockare sulan invändigt, andra har mycket mer fullt synligt. Ville man vara med och leka i konkurrensen och eftersom reglerna tillåter det, så fanns det ju inget val. Men skojigt och riktigt hederligt är det inte”.

”De sovjetiska höjdhopparna bär inga magiska skor” skriver Komsomolskaja Pravda den 23 oktober. Författaren till artikeln protesterar mot den kampanj i västerländsk press, som  hävdar  att höjdhoppskornas utförande strider mot de internationella reglerna, och tillägger: ”Det är inget nytt eller sensationellt att de sovjetiska hopparna använder skor med tjocka gummisulor. Den svenske mästaren Bengt Nilsson har ju burit liknande skor sedan lång tid tillbaka. Den västerländska pressen må gärna vädja till Internationella fridrottsförbundet att bannlysa dessa skor men varje rättänkande person må förstå, att den utrustning och de redskap, som används av idrottsmän, alltid kommer att förbättras”.

I sin stående krönika i Idrottsbladet, ”Vad vi talar om i friidrottskretsar”, svarar Sven Lindhagen:

   

”Någon större kampanj mot ryssarna har oss veterligt inte satts igång, tvärtom har väl många länder, med Sverige i spetsen, betonat, att lite var använder skor med tjockare sulor, svenskarna inte minst. Men det är inte ”vem som gör det”, saken gäller, utan att ingen får göra det, varken svenskar, ryssar, jugoslaver, Ugandabor eller andra. Detta med en tjockare sula är en obetydlig utveckling, men rätt som det är kommer man fram till hoppskor med inbakade stålfjädrar. Bättre att stämma i bäcken än i ån”. Vems sko, som visas på bilden i artikeln, framgår inte.

Att Stepanov och andra med tjockare sula på hoppskon har haft hjälp av denna, tycks det vid denna tid inte råda någon tvekan om. Sven Lindhagen kan berätta att ryssen observerats under en tävling i Prag, där han rev två gånger på två meter jämt med en vanlig sko, för att sedan med sin specialsko mycket enkelt klara i tredje försöket och därefter hela 2,06. Jugoslaven Marjanovic, som helt överraskande slagit de bästa svenskarna i en landskamp mellan Norden och Balkan, och varit nära att klara 2,07 i gammal saxstil, sägs ha använt en mycket tjocksulad sko, som han fått vid ett besök i Moskva. Lindhagen påpekar dock att även svenskarna hoppar med något tjockare sulor, varför han undrar vad deras resultat egentligen är värda. 

Idrottsbladet kan också meddela, att Internationella Friidrottsförbundet ämnar diskutera skofrågan på ett kommande möte, men det förbud, som enligt den svenske ledamoten Tage Ericsson är nödvändigt, kan förbundskongressen fatta beslut om först året därpå (1958), dock före EM i Stockholm, vilket naturligtvis anses viktigt.

 ”Jag skall konstruera en ”idiotisk sko”, som jag kan hoppa 2,20 med”, berättar den svenske rekordhållaren Benke Nilsson för Idrottsabladet den 6 november och fortsätter: ”Jag skall visa världen och särskilt ledningen i Internationella Idrottsförbundet, att det är absolut nödvändigt med nya regler, som förbjuder de här ”ryska” skorna med tjock sula. Gör jag ett sådant där ”idiotresultat”, så måste dom ju förstå, att det är nödvändigt att ändra regeln. Jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt, men jag skall tala med fackmän. Jag har flera idéer t. ex. med stålfjädrar i skon, det finns inget förbud mot detta, eller en sko på en halv meters höjd, som stannar kvar på marken, då jag hoppar. Huvudsaken är att den nuvarande regelns omöjlighet blir klart belyst”. På frågan, hur mycket han anser att Stepanov vinner på att använda sin specialsko, svarar han: ”Fem centimeter absolut. Man får en helt annan sträckning på vadmuskeln med en sådan sko och man kan sätta flera muskelgrupper i arbete”. Benke hävdar att hans eget svenska rekord, 2,11 från 1954, sattes med en vanlig sko. Tjockare sula började han själv använda först senare: ”Det var efter rekordsäsongen, alltså 1955 sedan jag hade skadat mig. Jag gjorde det mest på skoj och min sula innebar inte någon sådan där överdrift som Stepanovs. Min sula var bara 21 mm tjock, mot 13 mm för en normal sko. Stepanovs är cirka 50 mm. Hela den här historien är förresten mitt fel. Då jag var i Moskva, använde jag den där upphöjda skon. Ryssarna ville se på den och då berättade jag för deras övertränare om dess teoretiska fördelar. Det var ju dumt av mig, ty ryssarna gick med sin vanliga målmedvetenhet vidare och konstruerade Stepanov-skon med mellan 35 och 40 mm förtjockning. Det är förresten inte osannolikt att de går vidare med sina experiment och gör en sko som det går att hoppa 2,30 med”.

I januari 1958 godkänner Internationella Friidrottsförbundet de världsrekord, som satts året innan, dock inte Jurij Stepanovs 2,16. Ett beslut angående detta får vänta till förbundskongressen i augusti. Idrottbladet diskuterar frågan och gissar att man måste godkänna ryssens resultat som världsrekord, eftersom det har uppnåtts enligt gällande regler, på samma sätt som tidigare den amerikanske spjutkastaren Bud Helds världsrekordnoteringar blivit godkända trots att han kastat med ett spjut, som senare kommit att förbjudas. Å andra sidan, resonerar tidningen, finns ett prejudikat i form av “såpstilen”, också i spjutkastning, där inga resultat hamnat i rekordtabellerna.

Senare på våren, den 11 april, skriver höjdhopparen Bertil Holmgren än en gång i Idrottsbladet i ämnet. Han har tillbringat vintern i USA, där han fått försäkran att slippa möta höjdhoppare med tjocka sulor.  Det har sagts honom att sådana är förbjudna i Amerika, varför han har sett fram emot att få tävla under absolut rättvisa förhållanden. “Men nu har det hänt”, skriver han. “Den ryska sulan, som de kallar den här, har uppträtt även i USA, och den som använt den har blivit fruktansvärt nedskriven. Det låter nästan som om man anklagar honom för oamerikansk verksamhet”. Holmgren berättar om en tävling i Austin i Texas, där en William Thornton, med ett personligt rekord på 1,96, plötsligt hoppar 2,05 och besegrar Holmgren och andra stjärnor, trots att han tidigare alltid varit chanslös mot dessa och förlorat med över fem centimeter. Efter tävlingen skall Thonton ha visat sin sko för konkurrenterna och glatt och oskyldigt berättat: “Jag läste i Sports Illustrated om den tjocka sulan och lät tillverka den här skon åt mig. Jag kan försäkra att den är bra, det såg ni ju idag. Man lyfter på ett helt annat sätt, man känner sig som avfyrad och jag kan springa min ansats i högre fart utan att vara rädd att vika mig i upphoppet”. Holmgren säger sig ha lyssnat med alla möjliga uttryck i sitt ansikte och blivit bestört, förvånad och ledsen för sin väns del. En amerikansk idrottsledare, vid namn Keaton,  blir kontaktad och i Dallas Morning News  ska  man  en tid därefter ha kunnat läsa bland annat: “William Thornton har satt fart på diskussionen, vars vågor verkligen går höga här just nu, genom att vara den, såvitt jag vet, förste amerikan att använda tjock sula på sin spiksko. Han förbättrade sitt rekord med nio centimeter på kuppen och har illustrerat, vad jag hävdar, att den tjocka sulan hjälper en hoppare till ungefär tio centimeter bättre resultat än han skulle prestera samma dag med en reguljär sko”

De flesta tycks nu övertygade om, att en ny regel kring höjdhopparnas skor är att vänta och den 16 maj, spekulerar Sven Lindhagen i Idrottsbladet om att det sovjetiska friidrottsförbundet nu förbjudit de tjocka sulorna och att en del andra öststatsförbund följt efter. Georgiern Sjavlakadze har nämligen setts hoppa 2,08 och tjecken Lansky 2,06 med vanliga skor. Däremot har ryssen Kasjkarov enligt den franska sporttidningen “L’Equipe” haft tjock sula, när han hoppat 2,08. Om Stepanov själv, som oförskyllt fått symbolisera eller rentav ge namn åt den snart otillåtna skon, sägs dock ingenting i spekulationerna.

I slutet av juli möts Sovjet och USA i en landskamp i Moskva och naturligtvis emotses duellen mellan Stepanov och den förre världsrekordhållaren Charles Dumas med särskilt intresse. Någon vidare kamp blir det dock inte, ty medan amerikanen hoppar till synes håglöst och stannar på 2,03, vinner Stepanov på förnämliga 2,12. Idrottsbladet skriver:

”Alldeles särskilt imponerade den (inofficielle) världsrekordhållaren Stepanov. Han har lagt av specialsulan och av allt att döma var den en illusorisk hjälp och kanske mest en suggestion. Stepanov hoppar lika bra utan denna och 2,12 gick som en dans i ett sällsport väl sammanhållet, ytterst beslutsamt mejslat hopp. Med sin kärva sakliga spänst kom han olympiasegraren Dumas att te sig som en bortdaltad diva (den pojken har tydligen inte farit väl av berömmelsen). Helt annat, alltigenom manligt intryck gjorde Stepanov, som hoppar från höger och tekniskt utnyttjar farten så långt det gärna är möjligt. Ansatsstegen är bestämda, långa och snabba och fartökande ända fram till upphoppet, varifrån han liksom i en lyftkranskrok svänger sig över ribban i ett relativt långt hopp. 2,09 och 2,12 vållade honom inga bekymmer men på 2,15 var han dock denna gång chanslös. Måhända spelade honom ett begynnande regn ett spratt. I vart fall är Stepanov en mästerhoppare, en artist utan åthävor. Han kör rätt på, precis som Benke, när han stod på höjden av sin förmåga. I EM är det nog troligt att han klarar att slå världsrekordet med en riktig sko”.

Skribenten är nästan lika översvallande när han berömmer arrangemanget och den entusiastiska, men samtidigt kunniga och opartiska jättepubliken. Sovjet, som till skillnad från USA deltar med sitt absolut bästa lag i varje gren, vinner landskampen, där det för övrigt noteras två nya världsrekord, av tiokamparen Rafer Johnson och den ryske trestegshopparen Rjakovskij.

I sammanhanget kan också tilläggas, att Stepanov, enligt ryska internetsidor, ska ha skänkt sin omtalade världsrekordsko till sin amerikanske konkurrent, men i snitsarens öron låter detta mer som en bra historia. Svar på tal gav han tillräckligt genom sin överlägsna seger och sin imponerande hoppning.                

 

Bara ett par veckor senare, den 16 augusti,  meddelar slutligen Idrottsbladet att Stepanovs världsrekord på 2,16 har blivit godkänt, och som av en händelse samma dag anländer den sovjetiska friidrottstruppen till Stockholm för att delta i EM. Den möts av Idrottsbladets reporter på Bromma och Stepanov intervjuas och fotograferas. På bilden ovan ser vi honom till vänster, medan de övriga två sägs vara häcklöparen Litujev i mitten och höjdhopparen Kasjkarov till höger. Reporterns tidsfärgade skildring av det första mötet med gästerna är värd att återges ordagrant:

”Det var ingen kollektiv skara som för första gången trampade svensk mark. Tvärtom, en samling individualister gick nerför landgången från den stora ryska flygande metallkroppen med de brummande motorerna. Där fanns storväxta och småväxta ryssar. Där fanns mörka och ljusa ryssar. Där fanns glada och allvarliga ryssar. Där fanns blyga och framfusiga ryssar. Ja, se människor kan man aldrig stöpa i samma form. Allra minst i ett stort land som Sovjet och i en sådan jagbetonad idrott som den fria i löpning, hopp och kast. De här pojkarna och flickorna var inte ens likadant klädda. Mörkhårige Kasjkarov kom i blå gabardinkostym med en amerikansk flygväska över axeln och strödde engelska glosor omkring sig. Nordiskt blonde Stepanov, tyst och försagd, kom i ljusgrå bomullskostym och Ter-Ovanesian, längdhopparen, i mörkbrun vinterdress. Vi svenskar stod i en halvcirkel framför flygplanet och måste ha sett ovanligt fåniga ut, när vi gjorde stora ögon och bara gapade vid åsynen av våra långväga gäster. Inte förrän Sverigevännen och charmören Litujev visade sig och vinkade fick undertecknad mål i munnen och började prata. Ett par ord engelska, några fraser på tyska blandat med teckenspråk och en aning hjälp av en rysk-svensk tolk. Ja, det gick alldeles utmärkt. En sådan här dag var man förstås alldeles extra väl sedd, eftersom man kunde meddela att Stepanovs världsrekord, 216, nyss blivit godkänt av regelkommittén. Alla gick genast fram och tryckte den överlycklige 25-åringens hand och han framhöll glädjestrålande att det gav honom en extra portion självförtroende att man accepterat hans resultat. På frågan om han trodde sig kunna förbättra sitt eget rekord utan sviktsula, ville han däremot inte svara. Han tog förklarligt nog inte risken att bli missförstådd”.

Snitsaren tänker, att dessa veckor i augusti kan ha varit bland de lyckligaste i Jurij Stepanovs liv. Han hade fått sitt världsrekord godkänt och därtill visat världen att han kunnat hoppa högt med vilken sko som helst. Han möttes med respekt och han var favorit till guldet vid de stundande europamästerskapen. Alla historier får dock inte lyckligt slut och det fick inte heller denna om den förste europeiske världsrekordhållaren i höjdhopp. Europamästerskapen blev ett misslyckande med en blygsam sjätteplats på höjden 2,06 efter två svenskar, en tjeck, en tysk och hans landsman Kasjkarov, och snart skulle den olycklige Jurij Stepanov komma att uppleva långt tyngre motgångar än så. Hur konstigt det än må låta, består livet inte bara av höjdhopp.

 

Barndomskollegor

.

Som elvaårig höjdhoppare sommaren 1957 med ett nytt personligt rekord på 1,27, följde snitsaren sina kollegors framfart på sportsidorna med särskilt stort intresse. Benke Nilsson (på bilden här ovan), som han träffat i verkliga livet och vars autograf han ägde, innehade ännu det svenska rekordet med 2,11, men var sommaren 1957 fjärran ifrån sin forna form och hade liksom övriga svenskar förvånansvärt svårt att ta sig över ens två meter jämnt. De förefaller ha tävlat betydligt flitigare än dagens stjärnor, som väljer sina framträdanden minutiöst i samråd med sina tränare. Att tävla sig i form var tydligen den tidens melodi, vilken gren det än gällde och någon brist på konkurrens behövde höjdhopparna inte befara. Förutom de båda etablerade stjärnorna Benke Nilsson och Stickan Pettersson fanns Richard Dahl och den långe Bertil Holmgren, som övergivit sin kaliforniska stil och börjat dyka. Nya i tvåmetersklubben var Gösta Gustavsson från Järla, Sig Andersson från Orient och den redan 31-årige Egon Nilsson från Ljungby, som bara skulle bli bättre med åren och så småningom i karriären klara hela 2,06, för att ännu som fyrtioåring, det vill säga så sent som på snitsarens aktiva tid, vara förmögen att hoppa två meter och slå denne.

Bland ett fåtal utländska höjdhoppare märktes den spektakuläre amerikanen Robert Barksdale. Han hörde ingalunda till de främsta i grenen och under turnén i Sverige sommaren 1957 stannade han oftast på 195, men hans stil var bland de märkligaste man sett. Avstampen skedde på ytterfot, i hans fall höger, liksom i saxstil, men i stället för att fälla överkroppen framåt, fortsatte han rullningen och passerade ribban med ryggen mot denna. På den tiden ansågs han nog hoppa i en variant av omvänd kalifornisk stil, medan vi idag utan vidare skulle kalla det flopp. Om Robert Barksdale bara hoppat lite högre, hade kanske han och inte Dick Fosbury givit namn åt denna stil. På den i vårt tycke otroligt fina bilden ser vi, att Barksdale har blicken riktad ner mot sågspånet i hoppgropen, vilket är begripligt, eftersom han snart blir tvungen att ta emot sig med händerna och helst även något knä för att inte skada sig. Modern nedslagsbädd av skumplast, lämpad för flopphopp, skulle dröja ännu många år på Stadion, där bilden ovan är tagen.

En annan fotgraferad gäst på Stadion var höjdhopparen, som vann i junispelen 1957. Texten till bilden ovan förklarar: ”Här demostrerar smått fenomenale Igor Kasjkarov sin höjdteknik. Observera hur näsan ”slickar” ribban varigenom kroppens tyngdpunkt höjs”. Redan den 11-årige snitsaren insåg naturligtvis den uppenbara fysikaliska felaktigheten i detta, medan den 62-årige dito inte heller kan låta bli att förundras över den sällsynt låga resultatnivån i tävlingen. Ryssen vann på 2,01, sex centimeter före alla de bästa svenskarna. Den som hade varit tio år äldre, tänker snitsaren, eller tio år yngre, beroende på hur man vill räkna. Om ryssen gästat Sverige ett par månader senare, hade nog pilen på bilden inte pekat mot Kasjkarovs näsa utan mot hans vänstra sko. Snitsaren tycker inte att sulan ser anmärkningsvärt tjock ut, men det är inte omöjligt att skon ändå skulle ha underkänts enligt nuvarande regler.

Även om det är svårt att förstå, när man studerar sportsidorna från 1950-talet, förekom det också idrottande damer på den tiden. Som exempel på detta visar vi en föredömligt dykstilshoppande flicka. Den märkliga texten under bilden är dock tidstypisk: ”Även om man är lite tung i gumpen och kort i rocken går det bra med lite spänst och energi att dyka över 1,51. Det gjorde Eva Hedberg, tog DM-tecknet och vann sedan också diskus”. Det kan i sammanhanget tilläggas att vid denna tid kallades idrottsmän med afrikanskt ursprung allmänt för ”negrer” eller till och med ”svartingar” och i detta fann den lille snitsaren inget konstgt. Någon lämplig bild på ”guttaperka-negern”, den amerikanske olympiamästaren och världsrekordhållaren Charles Dumas, har vi dock inte stött på under vårt sökande i Kungliga Bibliotekets arkiv. Den tidigare avbildade flopphoppande Robert Barksdale får dock gå under den idag något anständigare beteckningen ”mörkhyad”. Det skall också sägas, att vi hittat ett indignerat reportage, i vilket berättas hur vita amerikanska friidrottare under turnén i Sverige behandlar sin svarte lagkamrat, den timide 800-meterslöparen Sowell.

Nästa sommar, 1958, höjde sig ett par av de svenska höjdhopparna en hel klass och var i ett slag uppe i den översta världseliten, dock inte Benke Nilsson, som på vårkanten bestämde sig för att lägga hoppskorna på hyllan. Pettersson och Holmgren klarade under sommaren 2,10 respektive 2,09, medan Richard Dahl, vilket många ännu minns, hoppade 2,12 och blev europamästare i Stockholm och vid årets slut Svenska Dagbladets guldmedaljör. Enligt tidningen Track and Field News ranking var dock Stickan bäst i världen under året, förmodligen tack vare sin höga och jämna tävlingsstandard. Den 28 juli publicerade Idrottsbladet ovanstående bild, där han påstås hoppa på 2,12. När bilden tas ligger kroppen enligt bildtexten allra minst över 2,20, men vänsterknät hänger ner och skall strax ta med sig ribban. När snitsaren granskar bilden, skrattar han och ruskar på huvudet. ”Antingen har Stickan redan rivit på bilden”, säger han, ”eller också har fotografen blandat ihop negativet med ett annat från en betydligt lägre höjd, ty ingen höjdhoppare på den tiden kunde ha en decimeter luft i ett hopp på 2,12, inte ens Stickan Pettersson”.

Som avslutning på denna kavalkad av fotografier på höjdhoppare från det sena 1950-talet, visar vi en bild ur Idrottsbladet den 12 augusti år 1957. Den är tagen vid någon större ungdomstävling och uppges föreställa Johan Risberg, en av de extremaste dykstilshoppare snitsaren sett i aktion. Åtminstone något år vann han Skolungdomens Mästerskap på Stadion, men i snitsarens värld är han mest känd för att en gång i tiden ha varit innehavare av Mörby Läroverks skolrekord i höjdhopp på 1,86 , en notering som snitsaren förgäves sökte överträffa under sin skoltid några år senare. Å andra sidan kom så vitt känt denne Johan Risberg, till skillnad från snitsaren, aldrig mycket högre.

På spaning

I jakten på sanningen kring den ryske höjdhopparen Stepanovs omdiskuterade världsrekord, har en flitig butler tillbringat många spännande timmar i Kungliga Bibliotekets källarvalv, där mikrofilmer på gamla tidningar förvaras och står till allmänhetens tjänst. Vid sin sida i sökandet har han haft snitsaren, som pallrat sig dit med färdtjänst för att drömma sig tillbaka till barndomens sena 1950-tal. Snitsaren minns hur han varje sommarmorgon förväntansfullt slog upp Dagens Nyheters sportsida, för att där läsa vad som tilldragit sig på friidrottsarenorna världen över, och när han så åter mött sin barndoms hjältar, har han mer än en gång fått ta upp sin näsduk för att snyta sig.

waern-ett-steg-frran-drommil

drommil-rubrik

tre-finnar-rubrik

1957 var det år Dan Waern tilldelades Svenska Dagbladets guldmedalj, och de entusiastiska rubrikerna om honom var legio  hela den sommaren och hösten. Den 19 juli  gjorde han den första svenska drömmilen med tiden 3:59,3 , ett resultat som han i augusti förbättrade till 3:58,5 och det förutspåddes, att han med bättre draghjälp skulle kunna slå Derek Ibbotsons världsrekord, som bara var en dryg sekund bättre. Något världsrekord blev det dock inte för Waern, varken på 1500 meter eller engelska milen, trots att många världsrekord slogs och han själv slog nära nog hela världseliten. Efter sitt bästa 1500-meterslopp, där han satte svenskt rekord med 3:40,8, var han riktigt arg på sig själv. Tre finnar, alla med förnamnet Olavi, som han annars brukade besegra, slog både honom och världsrekordet och till detta hade han dessutom hjälpt dem med sin sedvanliga hårdkörning på sista varvet. Snitsaren minns ännu sin barnsliga besvikelse och när tjecken Stanislav Jungwirt nästa dag pressade finnarnas tid med mer än två sekunder och noterade 3:38,1, blev snitsaren riktigt moloken. Året efter skulle australiern Herb Elliot med ett världsrekord på 3:36,0, satt i Göteborg, ta medeldistanslöpningen in i en ny tidsålder.

Dan Waern blev som bekant diskvalificerad några år senare för brott mot amatörreglerna, men redan hösten 1957 hade han ögonen på sig efter att ha figurerat i tidningsreklam, vilket inte var tillåtet, även om man inte fick betalt för att synas. Han räddades dock av att mjölk inte var att anse som vilken vara som helst, emedan reklamen för den kunde betraktas som hälsopropagande. En gammal butler har för övrigt under sitt arbete lett igenkännande åt många klassiska annonser i tidningarna från den tiden.

Vad som främst slagit oss, när vi fördjupat oss i 1950-talets sportjournalistik, är det utrymme friidrotten fick i spalterna. Även en dagstidning som Dagens Nyheter kunde ha reportage från småtävlingar och ett svenskt mästerskap i  friidrott var en viktig händelse. Stor uppmärksamhet ägnades naturligtvis även de ideligen utkämpade landskamperna. Under sommaren och hösten mötte det svenska friidrottslandslaget, i tur och ordning, Norge, Finland, Tyskland och Italien och som om inte detta skulle vara nog, ordnades på senhösten en match mellan Norden och Balkan, allt bevakat med utförliga referat och kommentarer i tidningarna. Till och med en friidrottslandskamp mellan Tyskland och Finland ansågs viktig med en reporter på plats. Snitsaren drar sig i sammanhanget till minnes en braskande löpsedel från tidigt sextiotal, ”Svenskt rekord i kula”, och att Dagens Nyheter så sent som 1967  ägnade snitsaren ett par uppskattande rader, när denne blev svensk akademisk inomhusmästare i höjdhopp, är smått obegripligt och nästan lite rörande. Idag hade inte ens resultatet stått att finna i tidningen. Reportage och resultat har fått ge plats åt löst sportjournalistiskt tyckande. Om det kan man anse vad man vill, vilket också snitsare gör. Och en lydig butler nickar instämmande.

Har idrotten urartat?

Någon gång i början av 1960-talet skrev snitsaren en skoluppsats över ämnet ”Har idrotten urartat?”. Betyget blev dock mycket lågt, emedan han ansågs ha missuppfattat frågan. Efter en pampig inledning om idrottens kvantitativa och kvalitativa utveckling under ett halvt sekel snöade uppsatsen in på snitsarens tillfälliga hatobjekt, glasfiberstaven, en då ännu omdiskuterad nymodighet. Finnen Pentti Nikula hade med en dylik närmat sig femmetersgränsen och det stod inte på förrän den passerades. I glasfiberstavens ungdom, innan hopparna lärt sig välja stavar av rätt styvhet, och dessa därtill var av sämre kvalitet än i dag, hände det ofta att de gick av med olyckor som följd och ett förbud mot den nya materialsporten diskuterades. Den unge gymnasisten hade uppenbarligen sin uppfattning klar, men i ett 45-årigt perspektiv tvingas snitsaren erkänna, att han huvudsakligen hade fel i sin ungdomliga oförsonlighet. Den omedelbara och explosionsartade materialutveckling han förutspådde uteblev, och grenen har genom de högre och mer spektakulära luftfärderna blivit ännu publikvänligare. Snitsaren känner dock stor sympati för sitt unga alter ego, som värnade om Cornelius Warmerdams, Eeles Landströms och Ragge Lundbergs gamla stolta idrottsgren. Stavhopp är inte längre en idrott för var och en, så som det var i snitsarens barndom. Alla har inte råd med en uppsättning glasfiberstavar av olika styvhet och medan till exempel löpning, längdhopp och kulstötning kan tränas även med enkel utrustning, så utförs stavhopp idag med en helt annan teknik, än de gamla stavarna av gran, bambu och stål möjliggjorde och krävde.

        Cornelius Warmerdam                                             Pentti Nikula

Eftersom vi har hört att snitsaren och följaktligen också jumper idkade en del tiokamp i ungdomen och därför också borde ha hoppat stavhopp, blir vi helt enkelt tvungna att fråga den senare, om han någon gång har hoppat med en glasfiberstav. Jumpers ansikte spricker upp ett leende och han skrattar till:

– Ha ha ha, nej inte som jag minns och i varje fall aldrig på riktigt över en ribba. Stavhopparna tränade ju samtidigt med mig i ballongtältet på Östermalms IP och jag minns en rätt hjälpsam, långhårig kille från Hammarby. Det är möjligt att jag fick låna hans stav någon gång för att pröva att ta sats och hänga på den. Stavkillarna var ju annars lite rädda om sina älsklingar. Någon skulle alltid ta emot stavarna så de inte ramlade i backen. De kunde visst spricka, har jag för mig.

– Vad hoppade du med i tiokamperna då?

– Det fanns alltid en stålstav till hands på idrottsplatserna.

– Hur högt kom du?

– Kanske tre meter som bäst. Jag kunde inte alls hoppa stav. Jag försökte hålla så högt upp som möjligt och sen ta mig över bäst det gick. Jämte spjutkastning vardet min överlägset sämsta gren i tiokamp.

– Tränade du aldrig den grenen då?

– Nej, aldrig någonsin som vuxen.

– Men tidigare?

– Ja, för fan, som barn hoppade man mycket stav.

– Berätta?

– Berätta och berätta, det är inte mycket att säga om det. Jag var hyfsat duktig och klarade uppåt två meter. Men stavhopp var ju egentligen inget för mig. Jag var dålig i gymnastik och kunde knappt slå kullerbytta. På nån bild hade jag sett Ragge Lundberg stå på en hand men själv kunde jag inte ens stå på två mot en vägg. Jag ville aldrig dyka på huvudet från bryggan i Ösbybadet heller. På den vägen har det varit.

– Så någon ”bungyjumper” är du inte?

– Nej, ”jumper” räcker bra för mig.

– Men i höjdhopp dök du ju i alla fall?

– Ja, sedan åttaårsåldern.

– Hur klarade du det?

– Dykstil i höjdhopp handlar ju inte precis om att slå frivolter.

– Hoppade du inte stav senare i IK Kometen? Ni hade ju, om jag har förstått det rätt, tävlingar i alla upptänkliga grenar?

– Ja, där ställde jag pliktskyldigast upp i klubbmästerskapen både vår och höst och hoppade en bit över två meter. Med tanke på resultaten hade nog tekniken försämrats rejält sen barndomen. En gång råkade jag trampa mig själv i luften med den ena spikskon i det andra benet. Här vid knät.  Det blev ett präktigt långt köttsår. Du ser ärret!

– Oj då, det ser inte ut att ha blivit ordentligt sytt?

– Sytt? Nej, det var det aldrig tal om. Jag tvättade väl bort den värsta kolstybben ur såret, när jag kom hem och sen fick det vara bra. Tyvärr måste jag ta det lugnt med höjdhoppet ett par veckor eftersom sårskorpan stramade varje gång jag böjde knät. Jag missade skollaget minns jag. Nästa år gjorde jag för säkerhets skull om samma sak igen.

– Samma sak?

– Ja, samma plats, samma spiksko och exakt samma ställe vid knät, bara årtalet skiljer. Du ser, det är bara ett ärr och inte två.

– Två gånger i samma sår? Vill du att jag ska tro på det?

– Men, det är faktiskt sant. Sen dess har jag aldrig använt spikskor i stavhopp. I tiokamperna hoppade jag med vanliga gympaskor.

– På sidan ”Bekanta” här ovan kan man läsa om någon Ismo, som tydligen råkade ut för något liknande?

– Ja, den olycksfågeln. För honom gick det sämre. Jag fick i alla fall behålla mitt ben. Det känns skönt att ha, när jag är ute och springer.

– Hur mycket tror du att du skulle klara i stavhopp idag?

– Mer än i höjdhopp i alla fall.

– Vilket betyder?

– Tja, kanske 1,30 med darr på ribban.

– För att återgå till din och snitsarens gamla skoluppsats. Tycker du att idrotten har urartat?

– Att i varje fall friidrotten var mycket bättre på 1950-talet, står väl utom all diskussion.

– Jaså, hur så?

– Gräsmattan på innerplanen var grönare, tävlingsdräkterna och overallerna snyggare, idrottsmännen mer spännande och deras resultat och placeringar intressantare.

– Och din bedömning är strikt objektiv?

– Självklart.

Spjuten som vägrade dyka – Gästinlägg

 

av dagispappan

1990 skulle bli en fin kastsäsong tänkte undertecknad en tidig vårdag detta år när jag stod där i snålblåsten på kastfältet vid I2 i Karlstad och försökte få upp kodlåset till lådan där kastredskapen förvarades. Förgäves. Vem i helskotta har bytt koden!?! Nu blev det heller ingen fantastisk säsong för min del, som dock knappast kunde skyllas på det missade träningspasset då jag inte fick upp redskapslådan. Det skiftade fokuset från diskus till slägga gav ganska mager utdelning och i praktiken lade jag av med kastsatsningen detta år, även fast det blev några tävlingar ett par år till men mest på skoj. De killarna jag några år tidigare hade besegrat när jag tog guld i USM och Skol-SM i diskus gick nu vidare och blev seniorlandslagskastare men för egen del blev det en dekandent CSN-finansierad tillvaro varvat med slumpvisa infall av studier i kemi och materialteknik.

I det större perspektivet blev emellertid 1990 ett mycket intressant kastarår och inte minst i spjut. Världsrekordet höjdes flera gånger av Patrik Bodén, Steve Backley, Jan Zelezny och sedan flyttade återigen Backley rekordflaggan över 90 meter efter att alla gamla rekord strukits 1986 då herrspjutets tyngdpunkt flyttats fram.

En stor del i de av Zelezny och Backley framskjutna positionerna hade den gamle ungerske olympiamästaren Miklos Nemeth. Han hade konstruerat ett spjut med knottrig yta på en del av spjutets bakre halva. Nordic (tidigare Sandvik) som då var världsledande på att tillverka spjut blev plötsligt förpassade till avbytarbänken när det skulle göras nya rekordattacker. Men Nordic kunde snart kontra med ett spjut med räfflad bakända, varmed Seppo Räty kastade hela 96,96 meter 1991. Senare detta år satte emellertid internationella friidrottsförbundet punkt för den utvecklingen genom ett förtydligande av reglerna om spjutets utformning som påkallade att ytan skulle vara slät.
För att reda ut varför knottrig och räfflad yta kunde få denna betydelse får vi först studera vad som händer med ett spjut under dess luftfärd:

Utövaren kastar iväg spjutet vanligen i en utkastvinkel runt 30 grader. Genom gravitationen blir vinkeln mellan marken och spjutets färdriktning sedan allt mindre. Dock kommer riktningen dit spjutspetsen pekar att ändra sig långsammare än spjutbanans riktning. Det har att göra med att spjutet roterar. Det är i princip omöjligt att kasta ett spjut utan att sätta spinn på det. Detta ger upphov till en gyro-effekt som stabiliserar spjutets vinkel relativt marken.

Gyro-effekten illustreras ofta genom ett cykelhjul med handtag på navaxeln. Om hjulet snurrar fort krävs mycket större kraft för att vrida hjulaxeln åt något håll, och samma sak gäller ett spinnande spjut.

Relativt färdriktingen pekar alltså spetsen mera uppåt en bit in i luftfärden, vilket gör att undersidan träffas av en luftström som både bromsar och samtidigt lyfter spjutet. Så länge spjutet inte tappat alltför mycket fart av den bromsande kraften kan det alltså flyta på luften och inte tappa höjd så snabbt som annars hade skett. Spjutet har emellertid en större yta bakom än framför tyngdpunkten vilket ger en framåtroterande kraft som till slut övervinner den stabiliserande gyro-effekten och spjutspetsen tippar nedåt.

Fram till mitten av 1900-talet gjordes spjuten av solitt trä och aerodynamiken var knappast så väldigt sofistikerad. Den aerodynamiska revolutionen inleddes av de amerikanska bröderna Held; Bud som kastade och Dick som konstruerade spjuten. Genom att göra spjutet ihåligt, först i trä och senare i metall, kunde man öka spjutets area, och därmed också lyftkraften, framför tyngdpunkten utan att flytta fram tyngdpunkten i motsvarande utsträckning. Därmed kunde spjutets flytfas förlängas och Bud Held blev 1953 den förste att kasta över 80 meter. Genom de kommande decennierna förfinades spjutens flygegenskaper och kastarnas kapacitet, vilket dock började bli ett problem. Genom att kastarna och spjutkonstruktörerna hela tiden pressade gränsen för hur sent spetsen kunde fås att dippa ned blev spjutkastning en bedömnigssport. Reglerna föreskrev att spjutet inte fick landa med bakändan först eller helt platt, vilket var nödvändigt för att spetsen skulle lämna ett märke i gräset så att kastet kunde mätas. Ofta var det mycket svårt för funktionärerna att bedöma om spjutet tagit spets eller landat platt. De plattlandande spjuten kunde också studsa och glida en rejäl bit, inte minst i vått gräs, och i kombination med allt längre kastlängder och begränsat utrymme på arenornas innerplaner blev detta ett säkerhetsproblem. Något var tvunget att göras, annars skulle man inte längre kunna bedriva spjutkastning på arenornas innerplaner och sporten kanske hade fördrivits till avsides belägna kastplaner där de långa studsarna hade gjort att ”Florida-spjut” hade blivit ett begrepp.

1984 bröt östtysken Uwe Hohn hundrametersvallen med hela 104,80 meter, endast några veckor innan IAAF tog det definitiva beslutet att ändra reglerna för spjutets utformning för att ta ned kastlängderna. Beslutet lär emellertid ha varit förankrat sedan en längre tid tillbaka så sammanfallandet med Hohns monsterkast var en ren slump.

Från och med 1986 flyttades så tyngdpunkten framåt några centimetrar och spjutets diameter vid olika kontrollpunkter längs hela spjutet var nu reglerad så att det inte skulle vara möjligt att få så stor lyftkraft framför tyngdpunkten att ett långt spjutkast skulle kunna landa platt. Vad man däremot inte hade räknat med var att det skulle vara möjligt att minska luftmotståndet bakom tyngdpunkten så att det framåtvridande momentet minskade och spjuten återigen kunde fås att dippa ned senare. Den som kom på detta var alltså Mikos Nemeth och den teknik han använde var att utnyttja samma fenomen som gör att en golfboll med gropar i ytan flyger längre än en slät boll. Syftet med groparna på golfbollen är att störa luftströmmen så att den blir turbulent istället för laminär. Turbulent strömning ger visserligen större luftmotstånd på bollens framsida men den turbulenta luften smiter å andra sidan lättare runt bollens sidor så att luftvirven bakom bollen blir mindre och därmed också ”baksuget”, vilket totalt sett ger lägre luftmotstånd än om ytan varit slät. Samma princip utnyttjades också av det räfflade Nordic-spjutet.

Det var inte omedelbart uppenbart att knottrigt spjut skulle gå att kasta längre för det gällde att anpassa tekniken så att man verkligen utnyttjade den modifierade aerodynamiken till fullo. Däremot blev kontroversen om det knottriga Nemeth-spjutet uppenbar och omedelbar. I Sverige godkänndes inte Nemeth-spjutet för tävling vilket berodde på att översättningen av de internationella reglerna från engelska till svenska innebar en strängare tolkning av hur spjutet fick vara konstruerat mellan de kontrollpunkter där spjutrörets diameter mättes. Det hindrade inte att det faktiskt sattes ett spjutvärldsrekord på svensk mark sommaren 1990. Det var Steve Backley som med ett slätt spjut på DN-Galan förpassade Patrik Bodéns världsrekord till historieböckerna. Endast 12 dagar senare i Oslo blev Backley av med rekordet till Zelezny, som blev Nemeth-spjutets förste rekordkastare. Backley ville inte vara sämre på att kasta knotterspjut och behövde bara 6 dagar på sig för att återta rekordet. Nästföljande år var det som sagt Räty som stod för de allra längsta kasten och noteringen 96,96 med räfflat spjut hade räckt till tredje plats genom tiderna med de gamla flyt-spjuten. En resultatnivå som genom spjutkonstruktionens och kastteknikens utveckling hade tagit 30 år från Helds glansdagar att uppnå med de gamla spjuten hade nu nåtts på bara ett år trots ett mer begränsande regelverk. Alla typer av ojämnheter förbjöds.

Zelezny lyckades visserligen slätspjutkasta längre än Rätys räffelrekord, men bara en gång (98,48m uppnått 1996) och ingen annan har varit i närheten. Om de ojämna ytorna hade tillåtits hade vi förmodligen sett ett mycket större antal kast över 95 meter. Grenens suverän Zelezny uppskattade bevisligen denna redskapstyp men var vid tiden 1990-91, 24-25 år gammal, ett antal år före den absoluta toppen av sin kastkapacitet.

Nemeth fortsatte att konstruera spjut men med slät yta. Då de knottriga spjuten lanserades hade spjuten grälla färger och den knottriga partiet var markerat med avvikande gul färg. Flera av de spjutmodeller som idag bär Nemeths namn har behållit denna design.

nemeth-classic1

Här är de längsta kasten med respektive spjuttyp:

Uwe Hohn 104,80 (1984)

Seppo Räty 96,96 (1991)

Jan Zelezny 98,48 (1996)

Med de ojämna ytorna förbjudna är de flesta överens om att internationella friidrottsförbundets reformering av spjutgrenen har varit lyckosam. Inför tyngdpunktsändringen på 80-talet uttrycktes farhågor om att spjut skulle bli en utpräglad kraftsport med tilltagande dopingproblematik. Det krävdes nämligen en hel del finess för att verkligen utnyttja till fullo de flytegenskaper som kunde erhållas med det tidiga 80-talets spjut. Man kastade lågt men släppte upp spetsen en del i utkastet så gick det att få fantasktiskt lång flytfas på kastet om man prickade precis rätt. Det var uppenbarligen något som den tidens främsta kastare hade utvecklat en förmåga att direkt känna, eftersom filmsekvensen ovan visar att Uwe Hohn gjorde segergest långt innan spjutet landat. En enkel analys av Hohns 104,80-kast ges här

hohn-104801

Den vänstra bilden visar spjutets vinkel just efter att det har lämnat handen. I nästa bildruta har redskapet färdats ytterligare ungefär en spjutlängd (ca 2,60m). Spjutets föregående position är infälld som långsträckad linje och den kortsträckade linjen visar ungefär hur spjutets tyngdpunkt har färdats mellan de två bilderna. Hohns jättekast var alltså ett rejält underslag och man kan dessutom ana en uppåtrotation på spjutets vinkel just i inledningen av luftfärden, förmodligen med effekten att motverka att det enorma luftmotståndet, som uppkommer av att kasta på detta sätt, kommer att skapa ett framåtroterande moment under den kommande flygturen. Dessutom medger denna teknik, jämfört med t.ex. om utkastriktningen hade varit samma som dit spetsen pekar i utkastbilden ovan, att spjutet kan lämna handen något senare i rörelsen vilket ger kastaren längre tid till att påverka redskapet och kastaren har då möjlighet att uppnå högre utgångshastighet. Det var med dessa spjut alltså bättre att kasta lågt och sedan låta luftmotståndet, genom den stegrade spetsen, göra jobbet att ge spjutet tillräcklig höjd för att flyga långt.

Men spjut blev inte alls den råbarkade kraftkastningen som vissa hade förutspått. Kanske (?) beror det på att spjuten med framflyttad tyngdpunkt behöver kastas högre och då behöver kastaren släppa spjutet tidigare och har, om i övrigt oförändrad teknik, då kortare tid på sig att accelerera spjutet. Detta sätter ännu mer fokus på kvaliteter som snabbhet, smidighet och teknik, snarare än råstyrka.

Nu hjälpte inte råstyrka heller den där vårdagen 1990 som jag inte fick upp kastredskapslådan på I2. Men vad var bakgrunden egentligen? Jo, det var friidrottsgymnasiets tränare Raimo Phil som hade blivit så begeistrad av att den före detta eleven Patrik Bodén just satt spjutvärldsrekord i Texas, så att han genast hade programmerat om kodlåset till samma siffror som Bodéns rekordresultat 89,10.

Dagispappan

¤

Källor:

Anders Borgström, Kastgrenarnas biomekanik

Miklos Nemeth, patent US4973048, Athletic competition javelin with roughened surfaces

Javel-Inn Kft. (Nemeth javelins), Katalog 2008

Youtube.com

Volt

Den första april 2004 sände radiosporten ett uppskattat skämt, om att någon amerikanska satt världsrekord i längdhopp genom att göra en volt framåt under luftfärden. I inslaget meddelade Christian Olssons tränare Yannick Tregaro att hans adept skulle försöka hinna lära sig den nya tekniken lagom till olympiaden i Aten. Han skulle då tjäna många decimeter i det sista trestegssteget. Vad dessa skämtare inte visste eller låtsades om, var att tekniken faktiskt användes för några decennier sedan. Den svenske stavhopparen Hans Lagerqvist, som även hoppade drygt sju meter i längdhopp, var enligt egen utsago en av dem som med framgång prövade tekniken. Medan andra betvivlat dess fördelar framför vanlig teknik, hävdar han fortfarande att man skulle ha kunnat hoppa längre med hjälp av framåtvolten. Den förbjöds dock 1976, troligen av säkerhetsskäl, och gissningsvis gäller förbudet också i trestegshopp.

Att stavhopp heter ”pole vault” på engelska betyder inte att man ska göra en volt under hoppet, även om det såvitt känt inte heller finns något förbud mot detta. Däremot finns en regel, som säger, att man under hoppet bara får flytta den ena handen på staven och möjligen sägs också, att det i så fall måste vara den nedre. Regeln förbjuder alltså klättring, vilket faktiskt några japaner lär ha praktiserat med framgång någon gång i stavhoppets barndom. På förekommen anledning är det inte heller tillåtet att ta i ribban med någon hand under passagen. En skicklig hoppare kan ju inte bara hålla kvar den utan till och med hinna lägga tillbaka den efter att den rivits. Svårigheten är bara, som snitsaren så klokt påpekar, att över huvud taget nå upp till en ribba sex meter över marken.

När det gäller höjdhopp ringer ännu tydligt i snitsarens öron den gamla, möjligen i andra hand formulerade regel, som gällde på hans tid, att ”volt inte får göras”, men huruvida den finns kvar eller inte, undandrar sig hans liksom en lat butlers kännedom. I alla händelser slås det volter på löpande band, ehuru baklänges, när de moderna så kallade flopphopparna visar sina konster på gummimadrasserna. Inga höjdhoppare tillämpar idag den gamla fina dykstilen, eller ”straddle” som den heter internationellt. Många vet inte ens längre hur den gick till och ännu färre anar att den en gång varit en ifrågasatt nymodighet. Länge fanns det en regel om huvudets läge i förhållande till den övriga kroppen vid ribbpassagen, men då de bästa hoppen i den kaliforniska silen och de varianter av straddle, som föregick den riktiga dykstilen, ständigt utfördes på gränsen till det otillåtna, blev regeln mer eller mindre omöjlig att upprätthålla på ett konsekvent sätt, varför den ströks. Numera får man hoppa hur man vill, så länge upphoppet sker på en fot, möjligen fortfarande med det gamla tillägget, att ”volt inte får göras”.

Åtminstone ännu när snitsaren (och enligt all dubbelgångarlogik även jumper) tävlade, stod det i regelboken, att det var tillåtet att hänga en näsduk eller något liknande som riktmärke på ribban. Snitsaren minns att det skämtades om att hänga upp en stor och tung trasa som tyngde ner ribban och höll den på plats. Något sådant riktmärke, stort eller litet, sågs dock aldrig i bruk.

Till ännu en spännande regel i höjhoppets historia, ska vi återkomma i ett senare blogginlägg kring den ryske världsrekordhopparen Jurij Stepanov. Ovanstående text är i själva verket bara bonusinformation, som en påpasslig butler sorterat ut i jakten på den olycksalige ryssens beryktade sko, vars öde på denna blogg snart är lika mytomspunnet som glasskons i sagan om Askungen. Stay tuned, som en ungdomligare butler skulle ha skrivit.

När spjuten löddrade

Snitsaren minns från sin sena barndom några tidningsnotiser där det omtalades hur spanska spjutkastare nådde längre än gällande världsrekord genom att kasta på samma sätt som diskuskastare, det vill säga med ett varvs rotation. Tekniken kallades ”såpstilen”, eftersom man före kastet såpade in spjutets bakre ände, för att denna smidigt skulle glida ur handen. Stilen förbjöds dock snart, bland annat av säkerhetsskäl.

Efterforskningar på internet kring den märkliga kasttekniken har inte givit mycket ny information. De flesta sidor upprepar en och samma mening, där händelserna förläggs tio år för sent i tiden och felaktiga kastlängder uppges. Nedanstående fyra utdrag bör komma sanningen närmare och för den, som likt en enkel butler varken behärskar spanska eller franska,  serveras klargörande googleöversättningar.  När det gäller den finska texten har snitsaren varit behjälplig med en egen ordagrann tolkning.

Spjut är den kastgren som är hårdast styrd vad gäller hur kastaren får bära sig åt. Spjutet måste kastas ”rätlinjigt” över axeln eller överarmen och varje form av rotation är absolut förbjuden. Det finns dessutom en ”generalklausul” om att tekniken inte får avvika från den ”vedertagna”. De tuffa reglerna i just spjut beror på att man i Spanien 1956 började experimentera med att rotera i ansatsen och kasta spjut enligt samma princip som används i diskus (tekniken kallades i Sverige ”såpstilen”). Det visade sig snabbt att det gick att kasta mycket längre på detta sätt – men samtidigt blev säkerhetsproblemen enorma. Därför slog IAAF till med det totalförbud (som alltså gäller fortfarande) så fort man på sensommaren 1956 fick höra talas om den nya tekniken. (friidrott.se)

Felix Erausquin, lanzador de barra vasca, que invento ese estilo y logro una plusmarca mundial nunca homologada de 83,40, y mejorada por Miguel de la Quadra Salcedo hasta 92,81. Ese estilo fue considerado fuera de las normas por la Federacion Internacional, pero Danielsen llego a lanzar 93,70 con el, y en Suecia hay publicaciones que indican que se llego hasta los 121 metros con ese estilo.

Felix Erausquin, pitcher Baskiska bar, som uppfann den här stilen och uppnått en global plusmarca aldrig godkänts av 83,40, och förstärkt av Miguel de la Quadra Salcedo upp 92,81. Denna stil ansågs utanför de regler Internationella federationen, men Danielsen kom till 93,70 med lanseringen, och i Sverige visar att det finns publikationer som nådde 121 meter med den stilen.

vit

Felix Erausquin kastar diskus.vit

Six semaines avant les jeux Olympiques, l’espagnole Salcedo commet une erreur irréparable. Lors d’un match France–Espagne, il produit la nouvelle technique espagnole sous les yeux ébahis des spectateurs. Il ne tardera pas que cette technique du « javelot à l’espagnole » soit copiée par un finlandais, Milkilla, qui surpasse largement les 100 m et fait même passer son javelot par-dessus le stade. L’IAAF2,  jugeant cette technique trop dangereuse, l’interdit juste avant les jeux Olympiques.

Sex veckor innan OS, det spanska Salcedo begår ett irreparabla misstag. I ett Frankrike-Spanien-matchen, den producerar den nya tekniken spanska framför bedövas åskådare. Det kommer inte att dröja det här tekniken “i spjut spanska” kopierades av en finsk Milkilla, som överstiger 100 m och är även flyttar sitt spjut över arenan. Den IAAF2, med tanke på denna teknik är för farlig, förbjuden precis före OS.

            Pentti Saarikoski

”Barra vasca” (espanjaksi ”baskilaiskeihäs”) oli keihäänheittotyyli, joka luotiin Espanjassa Melbournen olympialaisia varten 1956. Espanjalaisten tarkoitus oli murtaa skandinaavien hegemonia keihäänheitossa. Barra vasca -tyyli perustuu vanhaan navarralaiseen keihäänheittotekniikkaan; siinä heitetään keihästä kuten kiekkoa. Heittäjä tarttuu avokämmenellä, peukalo keihään kärkeä kohti keihääseen niin, että keihään takapään lape lepää vyötärön ja ristiselän päällä, pyörähtää kolmasti, ja sinkoaa sen jälkeen keihään noin 45 asteen kulmassa tangentin suuntaan. Keihäs on saippuoitu tai rasvattu, jottei kitkalämpö polttaisi ihoa heittokädestä; tästä suomenkielinen nimi ”saippuatyyli”. Barra vasca -tyyli kiellettiin jo olympiakisojen karsinnoissa, sillä se osoittautui liian vaaralliseksi sekä toimitsijoille että yleisölle. Vain noin 3/4 heitoista osui sektoriin, ja usein keihäs saattoi sinkoutua suoraan katsomoon. Barra vasca -tyyli on kuitenkin äärimmäisen tehokas, ja sen avulla keihäs on saatu lentämään 114 m virallisten kilpailujen ulkopuolella. Suomessa barra vasca -tyylillä pisimmälle heitti Pentti Saarikoski, 99,25 m, vuonna 1956.

Snitsarens översättning:

”Barra vasca” (spanska för ”baskiskt spjut”), var en spjutkastningsstil, som skapades inför olympiaden i Melbourne 1956. Spanjorernas mål var att bryta den skandinaviska hegemonin i spjutkastning. Barra vasca-stilen har sin grund i en gammal spjutkastningsteknik fån Navarra (?), där man kastar spjut som man kastar diskus. Kastaren greppar spjutet med bar hand och tummen mot spjutspetsen, så att sidan av spjutets bakände vilar mot midjan och korsryggen, snurrar tre gånger (låter konstigt (snits.anm.)) och slungar därefter spjutet i ungefär 45 graders vinkel i tangentens riktning. Spjutet såpas eller infettas för att friktionsvärmen inte ska bränna bort huden från kasthanden, därav det finska namnet ”saippuatyyli” ( ”såpstilen” ). Barra vasca-stilen förbjöds redan vid kvalificeringarna till de olympiska spelen, ty den visade sig alltför farlig för  såväl funktionärer  som publik. Bara omkring 3/4 av kasten hamnade  i kastsektorn och ofta råkade spjutet kastas rakt in i publiken. Barra vasca-stilen är emmellertid särdeles effektiv och med dess hjälp har spjutet fått flyga 114 meter på officiella tävlingar utomlands. I Finland kastade med denna stil Pentti Saarikoski som längst 99,25 år 1956.

Det kan tilläggas att den ovan nämnde Danielsen är samme Egil Danielsen från Norge, som vann OS-guld i Melbourne samma år med ett världsrekordkast på 85,71, då naturligtvis med traditionell kastteknik.  Felix Erausquin, som egentligen var diskuskastare, lär själv ha varit hemmahörande i Baskien, och enligt en annan obekräftad uppgift ska han ha varit i femtioårsåldern när han började experimentera med sin annorlunda spjutteknik. Någon bild, där han utövar denna har vi inte hittat, varför vi får nöja oss med bilden på honom i hans ordinarie disciplin. Spanjoren Miguel de la Quadra Salcedo, som också nämns ovan, kastade med framgång både slägga, diskus och spjut men lär idag vara mer känd som mångårig krigskorrespondent och TV-profil. Någon finne vid namn Milkilla har inte stått att finna, däremot landsmannen med det poetiska namnet Pentti Saarikoski, som enligt uppgift kastar med äkta såpstil på bilden ovan. Om han bär basker för att hedra upphovsmannen till ”barra vasca”, vet vi inte.

Tillägg:

Av före detta kastaren ”dagispappan” har vi fått nedanstående bildserie på såpstilen. Enligt uppgift är det Felix Erausquin själv som kastar:

http://www.trackandfieldnews.com/assets/temp/javelin.jpg 

Det spännande ämnet behandlas också i detta finska blogginlägg med kommentarer:

http://takkirauta.blogspot.se/2011/05/saippuatyyli.html

Vem bryr sig?

Vem bryr sig?

”Sverige” sägs gå mot sitt sämsta sommar-OS genom tiderna, med hittills bara tre silvermedaljer. Rubriken antyder att jumper är likgiltig men kan också tolkas som den fråga den formellt är. Vem bryr sig och framför allt varför?

Från jumper 20/08 kl 09:23

Ovanstående inlägg kunde läsas på Löparforum (puls.se) mitt under brinnande olympiad. Nu är denna äntligen över och efter att jumper skrev sitt inlägg fick inte så många fler svenska olympier beträda prispallen och framför allt inte dess översta trappsteg. Förutsättningarna för den näsvisa frågan är alltså desamma, när en nyfiken och listig butler trycker upp samme jumper mot väggen och upprepar:

– Vem bryr sig?

– Knappast någon längre. Engagemang är färskvara.

– Vem brydde sig då?

– Hela Sverige, om man får tro samstämmiga massmedier.

– Hur då?

– Den som ser på teve, lyssnar på radio eller läser tidningar behöver inte tvivla på vad som är idrottens främsta mål och mening. Frågan är bara vad som är höna och vad som är ägg.

– Indoktrinering menar du?

– Ett annat ord är ”hjärntvätt”.

– Men din hjärna är tydligen smutsig?

– Den har ett klädsamt lager av patina.

– Du brydde dig alltså inte om, att Sverige inte fick någon guldmedalj i OS?

– Jag kände ingen av de svenska deltagarna.

– Så det är emotionell närhet snarare än geografisk, som får dig att bry dig.

– Arvidsson, Torkildsen och Pitkämäki ser trevliga ut alla tre. Vem av dem som bor närmast Vallentuna vet jag inte ens.

– Men Sverige som nation då?

– En administrativ enhet. I övrigt en oklar abstraktion.

– Tyckte du inte ens synd om Susanna Kallur?

– Jag blev inte glad när hon ramlade, om du tror det. Skälet till att vi gråter mer över Susanna Kallur än över Lolo Jones, som snubblade på näst sista häcken och missade en given guldmedalj, är att vi tycker oss känna svenskan bättre än amerikanskan, eftersom hon exponerats mer i massmedia. För min patinerade hjärna är valet av identifikationsobjekt inte lika självklart. Kallur är i alla fall europamästare och har världsrekord på 60 meter häck. Det brukar räcka åt de flesta. Att ramla på första häcken är också en värdefull erfarenhet.

– Hade det inte känts härligt om Stefan Holm blivit historisk med två raka OS-guld i höjdhopp då?

– Hans olympiska svit (4:a 1:a 4:a) är bättre än Stickan Petterssons (4:a 5:a 4:a). Om han inte är nöjd med det, så är han grätten.

– Men det var ju hans stora mål, som han hade kämpat för så länge?

– Kämpar gör vi alla och besvikna blir de flesta av oss. Den uteblivna historiska guldmedaljen kommer Stefan Holm att ha nytta av.

– Nu förstår jag inte?

– Det hade jag inte väntat heller.

– Vad tyckte de på löparforum om din fråga?

– Jag fick lite olika svar, vilket gladde mig.

– Men ingen var väl så likgiltig som du?

– Om de var det, så hade de vett att knipa käft.

– Hejar du aldrig på Sverige i lagsporter?

– Det händer. Varför har jag aldrig förstått.

– Kanske patinan har nötts bort här och där från din hjärna?

– Jag tror snarare, att det har med ryggmärgen att göra.

– Menar du att det är primitivt att heja på Sverige?

– Flockinstinkten är stark. Vi hejar som omgivningen.

– Men inte du?

– Jo, för vänskaps skull.

– Du kanske hejar på motståndarlaget ibland också?

– Om de trista svenskarna slagit ut Ryssland ur fotbolls-EM, hade det varit lika tråkigt som när de finska lejonen förlorade mot Tre Kronor i senaste OS-final.

– Usch så du säger?

– Fast oftast struntar jag i vem som vinner.

– Du är väl medveten om att din inställning kan uppfattas som snobbig?

– Ja, i värsta fall. I bästa fall anses jag nog bara tråkig.

– Hur var det när du var liten då?

– Då var jag väluppfostrad och höll på Sverige i alla väder.

– Några minnen?

– Dan Waern, Ingvar Eriksson, Benke Nilsson, Stickan Pettersson, Richard Dahl, Ragge Lundberg, om namnen säger dig något.

– Och dom hejade du på?

– Kunde jag göra annat?  Jag var ju bara ett barn!

– När gick det över?

– Den värsta blågula entusiasmen försvann i tonåren, även om återfall förekom senare. Det sista var väl när Gärderud vann i Montreal, men till mitt försvar kan anföras att vi var jämngamla och kompisar.

– Kompisar?

– Ja, vi var på Åland samtidigt en gång, precis som Masse och Janne Holmén.

– Ha ha ha?

– Ha ha ha!

– Blev du inte överlycklig, när Patrik Sjöberg satte världsrekord på Stockholms Stadion då?

– Det var en intressant upplevelse.

– Bara intressant?

– Jag fick bevittna något slags kollektiv urladdning. Stegrade handklappningar övergick i ett vrål, ungefär som när man gör ”raketen” runt midsommarstången, fast högre.

– Var får du allt ifrån, jumper?

– En liten firma i Polen.

– Tjugotusen raketer, det måste ha hörts långt?

– 19 999, för att vara exakt.

– Javisst ja, du satt förstås bara och glodde?

– Jag stod på ståplatsläktaren och såg följaktligen inte mycket av den berömda händelsen. Jag minns att jag stod bredvid en ganska mager man som jag inte kunde placera. Senare har jag förstått att det bör ha varit Ulf Wickbom, då känd från något aritmetiskt frågesportprogram i teve men för denna bloggs läsare mer bekant som maratonlöpare och kolumnist i Runner’s World. Han sprang någon gång som reporter tillsammans med Ingemar Johansson under ett av dennes maratonlopp. Ingo har förresten ungefär samma maraton-PB som jag. Han var yngre, men i gengäld fyrtio kilo tyngre. Försök att springa mataton med en ryggsäck på 40 kilo!

– Vad har det med Patrik Sjöberg att göra.

– Fråga i stället vad Patrik Sjöberg har med allt annat att göra.

– Du minns väl att han satte världsrekord?

– Jag minns att Trine Solberg kastade spjut. Hon var bara tjugoett år då.

– Och vem är det?

– En grann norska som senare gifte sig Hattestad och blev bäst i världen.

– Och henne tittade du på?

– Spjutkastarna tar ju sin ansats mitt under ståplatsläktaren.

– Jag förstår?

– Det tror jag inte.

– Har du bevittnat, eller ska vi kanske för säkerhets skull säga ”varit närvande vid”, några andra svenska världsrekord på Stadion?

– Bruch 1972 och Gärderud 1975. Fast Ron Clarkes rekord på 5000 meter 1966 smäller väl högre internationellt. 13:16,6 var ju sensationellt på den tiden.

– Några andra idrottsögonblick att minnas?

– När Sverige spelade mot Paraguay i senaste fotbolls-VM, befann jag mig i Göteborg. Vi var på vandring in mot staden från Röda Sten och den avgörande matchen strömmade ut ur öppna fönster i sommarkvällen. Då och då tittade vi in på cafeer och pubar för att konstatera den mållösa ställningen. När vi nästan var hemma vid vårt nattläger på Aschebergsgatan och redan trodde att matchen var slut, hördes ett vrål bortanför denna världen. Vi skyndade till närmaste pizzeria för att hinna se Ljungberg i repris efter repris nicka in 1-0. Jag tror tamefan att folk skrek lika mycket varje gång och snart fylldes gatan av glada skrikande människor. Lite ”Fever Pitch”. Att Sverige vann matchen brydde jag mig mindre om.

– Jag vill minnas att jag läst det här på löparforum nån gång?

– Det stämmer. Tråden handlade visst om ”stora idrottsögonblick i teve”.

– Du säger ”vi”. Vem eller vilka delade din upplevelse?

– Ska du skita i.

– Jag antar att du själv inte sprang omkring och skrek vid tillfället?

– Det vore mig fjärran.

– Föraktar du dem som gör så?

– Det vore mig ännu mer fjärran.

– Vad har du att säga till alla normala svenskar som hejar på Sverige och vill se många svenska guldmedaljer?

– Whatever helps you through the night is allright.

Black power

Den som lusläser snitsarens originaltext ”Sju sånger och åtta bedrövelser” sådan den presenterades på snitsarens forna forum, Hotmail, ska upptäcka att den tredje meningen i formuleringen av den sjunde frågan där har lydelsen:

”En del, i synnerhet amerikaner, lägger sin högra hand över hjärtat, medan stackars negerslav höjer sin dito, svartbehandskad och knuten”.

Den minnesgode eller i dagarna uppmärksamme vet dock, att av de två åsyftade amerikanerna vid OS i Mexico, Tommie Smith och John Carlos, höjde den senare i stället sin vänstra hand, dock fortfarande svartbehandskad och knuten vilket förklaras av att det bara inhandlades ett enda par svarta handskar inför den berömda demonstrationen. Fiffigt nog symboliserar en knuten högernäve ”Black Power”, medan en vänsterdito enligt Dagens Nyheter sägs stå för ”svart enighet”. Den raljanta formuleringen ”stackars negerslav”, anspelande på den alternativa sovjetiska ”nationalsångstexten” med samma namn, men politiskt korrigerad av en försiktig butler på denna blogg, skall inte missförstås. Snitsaren håller hjältarna från 1968 högt och naturligtvis vet han att ordet ”neger” sedan länge förlorat den neutrala, oskyldiga klang det hade i snitsarens barndom. När jag för saken på tal, skrattar snitsaren gott och berättar (som alltid torrt och omständligt i tredje person) följande:

”I femårsåldern hade snitsaren en kort men intensiv rasistisk period, när han beundrade och idealiserade ”negrer”, som man sa på den tiden. Sådana fanns naturligtvis inte i femtiotalets Stocksund men kunde beskådas i morfaderns ”negerbok”, något slags uppslagsverk med planscher över jordens folkslag, av vilka de svarta, krullhåriga och lättklädda afrikanerna tydligen fångade allt intresse och blev naturliga identifikationsobjekt. Snitsaren hade även en liten docka av hårdplast, bokstavligen knappt en tvärhand hög, helt svart och endast iklädd vita påmålade kortbyxor. Möjligen hade den rörliga armar och ben. I alla händelser var pojken, ty en sådan var det, redo för alla möjliga äventyr i Afrika. Badrummets handfat fick därvid gestalta den runda Victoriasjön och badkaret följaktligen den mer avlånga Tanganyikasjön, allt enligt snitsarens väl tummade kartbok. En dag när den namnlöse afrikanen kämpade med stora farliga fiskar, gjorda av vått, hopknölat toalettpapper, drunknade han i Victoriasjöns utlopp och försvann för gott i det tillräckligt stora, avlånga hål i handfatets sida som skyddar mot översvämning”.

Här gör snitsaren en kort paus för att torka sina tårar och snyta sig innan han fortsätter:

”Senare erfor den lille snitsaren att det bodde ”negrer” även utanför Afrika. Löparna McKenley, Rhoden och Wint kom från Jamaica medan Owens, Sowell, Metcalfe, Dillard, Stanfield och inte minst höjdhopparen Charles Dumas (fig.), som höjde världsrekordet till 215 cm, tävlade i USA’s vita dräkt, men hur dessa mörkhyade män hamnat på andra sidan Atlanten, förstod den oskyldige lille snitsaren lika lite som varför alla sydafrikanska idrottsmän var vita. Några svarta nävar såg han inte knytas och för små barn berättades aldrig något”.

IK Kometen

Om idrottsklubben Kometen berättar snitsaren:

”När den bildades i slutet av 1950-talet hade den omkring ett halvdussin aktiva medlemmar, de flesta bosatta på Storängsstigen i Stocksund. Varje helg, vår och höst utkämpades klubbmästerskap i allt från pilkastning till orientering. Simning 50 och 100 meter arrangerades mitt bland andra badande i Forsgrenska badet. Ett fotbollslag till Sankt Eriks-cupen lyckades klubben också skrapa ihop. Efter noll poäng och bara ett gjort mål på hela säsongen lade dock Kometen svansen mellan benen och drog sig tillbaka för att fortsättningsvis koncentrera sig på sin huvuduppgift, riktig friidrott. Med pengar från amerikanskt lotteri inköptes tidtagarur, måttband och diverse kastredskap. Så småningom växte klubben i storlek och anseende och när den till slut självdog på 1960-talet hade de flesta friidrottstalanger i Stocksund och Danderyd sökt sig dit. En av dem blev senare svensk akademisk inomhusmästare i höjdhopp, men i övrigt har Kometens forna medlemmar fått nöja sig med karriärer inom andra, mindre viktiga områden. Någon lär vara styrelseordförande i Volvo, medan andra sitter som präster och professorer. Ett kort tag var faktiskt också sedermera förre finansborgarrådet Carl Cederskiöld med i klubben, men det har han nog glömt”.

Eftersom snitsaren sitter fördjupad över franska konjunktiv och inte är god att tas med när han blir störd, vänder jag mig till jumper, som också var med när det begav sig. På min enfaldiga fråga, om idrottsklubben Kometen verkligen har existerat i verkligen, svarar han skrattande:

– Naturligtvis.

– Och du var med från början?

– Två klasskamrater, låt oss kalla dem Anders och Erik eftersom de råkade heta så, frågade om jag ville vara med i en idrottsklubb som de just hade startat. Som alltid inför nyheter var jag först tveksam och jag tror att jag också tyckte att klubbnamnet var lite fånigt. Tydligen vande jag mig, eftersom jag gick med och stannade kvar så länge klubben fanns. Nu tycker jag att namnet är rätt läckert. Funderar på att använda det under nästa långlopp. Eftersom ”IK Kometen” verkar vara upptaget av en bordtennisklubb i Bollnäs, får jag nöja mig med bara ”Kometen”.

– Får vi kanske se dig i Kometens färger under Stockholmshalvan i september?

– Klubben hade så vitt jag minns inga färger, så jag får väl införa röd tröja och gröna byxor som officiell klubbdräkt.

– Du tackade alltså ja till gossarna där på skolgården och så blev du medlem i IK Kometen?

– Redan samma helg blev det klubbmästerskap i landsvägslöpning. Det var en solig marsdag minns jag och det luktade så som det gör en solig marsdag. Jag har för mig, att vi sprang ett par varv runt kvateret där de flesta i klubben bodde.

– Och då sopade du asfalten med de andra?

– Nej, jag var ingen slätlöpare. I terräng vann jag däremot ett par gånger. För övrigt var jag inte ens klubbens bäste höjdhoppare hela tiden. Jag växte sent.

– Du har tidigare berättat om en konstig orienteringstävling där en liten pojke försvann i skogen. Har du kanske något annat minne att berätta?

– Minnena flyter ihop i ett enda långt klubbmästerskap. Vår och höst var det tävlingar varje helg, ett par grenar på lördan och ett par på söndan. De sista åren fick jag naturligtvis sovra i utbudet med tanke på min höjdhoppskarriär, men i början deltog jag nog i rubbet.

– Tränade ni aldrig?

– Om det fanns något som kunde kallas träning, fick man sköta den själv. På sommaren, när Kometen tog ledigt, blev det mer tid för eget idrottande. Det var för övrigt inte så stor skillnad mellan träning och tävling i de tidiga tonåren. Tränade man höjdhopp, så hoppade man höjdhopp. Att tävla i alla grenar gav följaktligen allsidig grundträning. Utan Kometen hade jag nog blivit både sämre höjdhoppare och veteranlöpare.

– Vilket är ditt roligaste minne från alla dina år i Kometen?

– Jag minns helheten, känslan och stämningen, lukten av en idrottsplats tidigt om våren, ljudet av en hoppribba som klonkar i kolstybben. Annars var det lite småkul för det mesta, gissar jag.

– Något tråkigt minne då?

– En gång lappade jag till en annan kille.

– Usch då! Vad hade han gjort?

– Egentligen ingenting. Vi käftade visst om turordningen i en stavhoppstävling. Jag minns att jag blev överraskad av min handgriplighet. Han har nog glömt alltihop, men jag kan ännu känna den otäcka känslan av att ha tappat fattningen.

– Men nog måste du ha slagits fler gånger som barn?

– Aldrig ensidigt och utan anledning.

– Fanns det inga flickor i IK Kometen?

– Nej, det skulle jag nog ha kommit ihåg. Trots att flickor var väl så duktiga som pojkar i den åldern, såg man dem sällan idrotta självmant.

– Vad gjorde de då?

– Bollade och hoppade hopprep.

– Tävlade ni bara mot varandra i klubben?

– Eftersom klubben inte var ansluten till friidrottsförbundet, fick det bli så. En gång hade vi en klubbmatch mot en annan kvartersklubb, Kevinge IK. Jag minns inte vilka som vann, men efteråt gick de flesta därifrån över till oss. IK Kometen hade nog som mest ett trettiotal aktiva medlemmar. Rätt kaxigt!

– Och så ”självdog” klubben plötsligt?

– Eldsjälen, vår ordförande flyttade från orten. Vi blev äldre och de flesta fick andra intressen.

– Många storklubbar har ju annars startat som små kvartersgäng?

– Ja, det fanns uppenbarligen ett tomrum i kommunen också. Stocksunds IF ville att vi skulle bli en friidrottssektion där, men villkoren lockade tydligen inte. Senare tävlade jag och ett par andra för Enebybergs IF, innan jag hamnade hos Studenterna. Inte förrän senare med Danderyds SK fick kommunen en riktig friidrottsklubb, där några gamla kometer tycks ha tävlat en tid, och en blev till och med ledare där. Han ringde nån gång och ville ha mig som hopptränare.

– Men det nappade du inte på?

– Det var på sjuttiotalet och ingen ville hoppa dykstil längre. Det där drattandet på rumpan har jag aldrig begripit mig på. Dessutom ansåg jag mig färdig med idrotten i livet. Kan du förresten tänka dig mig stå och coacha? Svara ärligt!

– Kanske inte?

– Dessutom har jag alltid varit en sån där som kryper ihop, när det bli tal om att välja klasspappa eller liknande.

– Du menar en feg latmask.

– Eller en blyg realist. Jag hade också i det längsta lyckats undvika alla uppdrag i IK Kometen, men tyvärr blev jag ställd mot väggen till slut och fick motvilligt acceptera en post som sekreterare det sista året.

– Och du överlevde?

– Det handlade mest om att bokföra resultaten från alla våra tävlingar. Ibland skulle man skriva klubbens stencilutskick på maskin. Jag vill minnas att jag försökte skämta och driva med mitt påtvingade uppdrag genom att skriva torrt och uppstyltat. Killen med stencilapparaten brukade skratta när jag kom med mitt hopkok, men efterhand tror jag hans skratt blev mer och mer ansträngt. Lite som när ett barn får de vuxna att skratta men sen inte kan sluta i tid. Jag minns att jag slickade i mig något indirekt beröm från någon av klubbens äldre stödmedlemmar. Kanske sög jag lite för länge på på den pralinen.

– Jaså, hur lät det berömmet.

– Något om att det var roligt skrivet, tror jag. Att gamlingen var finlandssvensk hör på något vis också till saken. Kanske formades min bild av finländsk humor där och då.

– Och av dig själv och din egen humor?

– Usch ja! Jag var lättsmickrad.

– Och är kanske fortfarande?

– Usch ja!

– Som när Nix och Masse dunkade dig i ryggen och skickade ut oss på egna ben i bloggosfären?

– Ja, de visste hur de skulle lägga orden. Tildo går förstås inte på sånt där, men en lättsmickrad jumper föll pladask och nu sitter vi här, du som administrator och jag som contributor, i en blogg med det fåniga namnet ”Efteråt hos farbror Steffe”. Inte var det väl det vi ville när vi var unga!

– Så du vill inte överta administratorskapet?

– Nej, fy fan!

         *

Snitsaren har senare fått tillgång till ett flertal bilder från klubbens första vår, av vilka några visas nedan.

Snitsaren som segrare i bowling.

 

Final i badminton, som snitsaren troligen förlorade.

 

Segraren i tyngdlyftning demonstrerar sina färdigheter med snitsaren till höger.

Tändstickan

Idag redovisar jag (Asgam) snitsarens långa förklaring till svaret på det fjärde av hans ”Sex snåriga sportspörsmål” där en svensk höjdhoppare söktes, som någon gång i forntiden skulle ha rankats högst i världen, en fråga som bara intresserar en gammal stofil. Snitsaren skriver:

Utan facit i hand hade snitsaren själv utan vidare gissat på Bengt Nilsson, som 1954 satte europarekord med 211 cm och som under hela säsongen radade upp resultat strax därunder. Vi minns hur han gång på gång lät lägga upp ribban på den nya världsrekordhöjden 213 men till världsrekordhållaren Walter “Buddy” Davies´ lättnad varje gång touchade ribban med det förargliga sista benet. Till bäste höjdhoppare under året utsågs dock inte Benke utan amerikanen Ernie Shelton, som också klarade 211 cm, men som antagligen vann något inbördes möte. Rune Reiz hoppade två meter jämt 1949, vilket välförtjänt gav honom en sjundeplats på världsrankingen det året. Rune hoppade i saxstil och hade även en eller två höjdhoppande söner, som dock trots den modernare dykstilen, så vitt känt, aldrig nådde faderns resultat. Rickard Dahl vann, som väl ingen kan ha glömt, EM 1958 med ett hopp på 212 cm, ett resultat som han inte var i närheten av varken förr eller senare. Följaktligen rankades han inte bättre än femma i världen, två placeringar före en annan svensk, Bertil Holmgren, som varit med ett tag men nu lämnat den kaliforniska stilen till förmån för något slags straddle. Långe Bertil lär för övrigt i någon oannonserad tävling i USA ha hoppat högre än det dåvarande svenska rekordet. Bäst i världen under året 1958 ansågs märkligt nog Stickan Pettersson ha varit. Han klarade inte mer än 210 cm och blev bara trea på EM, men han var en jämn rackare medan ryssarna och amerikanerna hade något av ett mellanår. Pettersson var bland de tio bästa i världen under hela nio år (1956-1964) och placerade sig som sämst femma i tre olympiader i följd. Sitt bästa resultat, 216 cm, nådde han 1962, då han också erövrade en silvermedalj vid EM efter den store Brumel. Snitsaren, det femte alternativet, tävlade mot nämnde Sticka så sent som 1967 och förlorade med 15 centimeter, vilket säger något om bådas klass. “Stig Pettersson 1958″ var alltså det svar vi sökte.

Den jumper, som för en vecka sedan strålade av lycka över ett personligt rekord på 5000 meter, har alltsedan lördagens deprimerande långpass mest sett ut som tändsticksgubben i den gamla reklamen för Salvekvick och många ord har inte kommit över hans läppar. Mina (Asgams) förväntningar är därför inte höga när jag försiktigt drar honom i armen och frågar:

– Snitsaren hävdar att han, och alltså enligt vanlig dubbelgångarlogik även du, tävlade mot denne Stickan Pettersson. Stämmer det?

– Ja, på DM 1967. Han blev tvåa på 2,10 och jag fyra på 1,95. Han var tio år äldre än jag och i slutet av sin karriär. Det var den enda tävlingen som jag minns men på träning sågs vi ibland, åtminstone vintertid.

– Varför just då?

– I brist på riktig inomhushall tränade Stockholms friidrottare i ett ballongtält vid Östermalms idrottsplats. Där fick eliten samsas med sådana sopor som jag. Vi brukade vara något tiotal höjdhoppare, däribland inte sällan sagde Stickan. Eftersom han också bodde norrut, fick jag skjuts i hans bil några gånger från träningen.

– Oj då, lite status kanske?

– Ha ha!

– Vad pratade ni om då?

– Minns inte. Jag försökte nog hålla en cool stil. Han hade ju varit stjärna sen jag var tio år.

– Så du bad inte om hans autograf?

– Ha ha!.

– Du kanske aldrig har samlat på autografer?

– Nej, men Benke Nilssons har jag faktiskt. ”Tack för hjälpen Tor” står det över hans snitsiga namnteckning. Har behållit papperet i över femtio år. Undrar om det kan vara värt nåt.

– Vad hade en liten pojke ”hjälpt” honom med då?

– Det är en lång historia.

– Får vi inte höra den?

– En annan gång.

– Och vem var Benke Nilsson nu igen?

– Det står ju i texten härovanför. Du läser väl vad du själv skriver!

– Jag kopierar bara. Vem orkar läsa snitsarens långa tråkiga uppräkningar?

– När du hackar på snitsaren, hackar du samtidigt på mig. Dubbelgångarlogik. Du får passa var du sticker din fula näbb, din asätare!!

– Förlåt?

– Kan du glömma!!

– Är det det där långpasset som spökar nu igen?

– Ska du skita i.

– Jag såg i lokaltidningen att Stickan Pettersson, nu 72 år, har varit någonstans i Vallentuna kommun och berättat idrottsminnen. Var du inte och lyssnade?

– Nej.

– Tror du att han skulle känna igen dig idag.

– Nej.

– Han kanske inte ens minns dig?

– So what?

          *

Benke Nilssons ovan omtalade autograf har återfunnits i april 2017 och visas nedan.

Inte bara Anders

Svaret på snitsarens tredje snåriga sportspörsmål kan ha förvånat många. Att Sverige dominerade medeldistanslöpningen under större delen av 1940-talet vet nog de flesta, men att Ungern tio år senare inte bara hade världens bästa landslag i fotboll utan också var en stor löparnation, är måhända mindre känt idag. År 1955 toppades sålunda Track & Field News världsranking på 1500 meter av tre magyarer, Tabori, Iharos och Rozsavölgyi. Snitsaren berättar:

Alla de tre ungrarna, som tränades av den berömde Mihaly Igloi, slog eller tangerade värlsrekordet på 1500 meter i mitten av 50-talet, men ingen av dem lyckades vinna något stort mästerskap. Laszlo Tabori, världens genom tiderna tredje drömmilare, som snitsaren en gång såg spurtbesegra Dan Waern på Stockholms Stadion, blev fyra på 1500 meter och sexa på 5000 meter vid Melbourneolympiaden.  Efter de politiska händelserna en månad tidigare var han då redan på väg att lämna sitt hemland, och han blev senare (liksom för övrigt även läromästaren Igloi) tränare i borta i USA. Den andre ungraren, Sandor Iharos var nog egentligen ännu bättre på 5000 meter, där han satte världsrekord två gånger. Här, på längre distanser, hade han även landsmännen Joszef Kovacs och Miklos Szabo att tampas med. Iharos blev som bäst sexa på två europamästerskap, 1954 på 1500 meter och 1958 på 5000 meter. Istvan Rozsavölgyi, den yngste i sällskapet, toppade senare (1959) världrankingen på 1500 meter och blev till slut bronsmedaljör vid OS 1960. Dessa tre bildade tillsammans med Ferenc Mikes det stafettlag, som 1955 satte världsrekord på den numera sällan löpta stafettsträckan 4×1500 meter. Ännu en magyar, Lajos Szentgali, var en riktig rackare på 800 meter, där han var europamästare 1954 och vi ska naturligtvis inte heller glömma hinderlöparen Sandor Rozsnoy, europamästare 1954, silvermedaljör i Melbourne och även världsrekordhållare. Laszlo, Sandor, Istvan, Lajos, Miklos, Ferenc och inte minst Mihaly, vi glömmer er aldrig.

Sex sakkunniga snitsarsvar

Snitsaren är glad igen. Intresset för hans frågelek ”Sex snåriga sportspörsmål” har visat sig över förväntan. Inte mindre än 28 svar har kommit, varav de allra flesta har innehållit åtminstone något korrekt svar. Allra bäst har den lyckats som sökt på internet och där funnit vår källa. Dess rikedom får vara förstapris nog. Många har tackat snitsaren för de trevliga frågorna och några har kompletterat sina svar med intressanta synpunkter. Vi tackar särskilt för den spännande inblicken i den ungerske tränaren Mihaly Iglois metoder på 1950-talet och för den skojiga anekdoten kring bronsstatyn i Vancouver. Tack Zoltan, Raimo, Roger, Inga-Lena och alla ni andra!

Så syrligt ironiskt skrev snitsaren för ett drygt år sen, och vore han inte en bruten man, kunde han vara än mer bitter idag. Om hans kluriga frågor kring friidrott den gången inte uppskattades bland hans fem, sex läsare, så har intresset visat sig än klenare på samme snitsares blogg idag.

Jag (Asgam) tackar dock Masse och Tildo för deras ambitiösa medverkan. Av de båda har den förre lyckats bäst med tre rätta svar, varför jag gratulerar honom till den utlovade resan för två till Lidingö. Masse kunde även svaret på den gamla kuggfrågan om Björn Borg, som inte bara fick Svenska Dagbladets guldmedalj som tennisspelare 1974 och 1978 utan också som simmare 1938. Svaren på de övriga frågorna var:

1. USA, stavhopp, 1947
2. Sverige, 1947
3. Sverige, 1947 och Ungern, 1955
4. Stig Pettersson, 1958
5. Al Oerter
6. Finland

För snitsarens mycket omständliga utredningar, ”Sex sakkunniga snitsarsvar”, hänvisas till sidan ”Lek och Idrott” och ytterligare kunskap finns att ösa ur den källa snitsaren en gång fann. För att läsarna av hans blogg inte ska slippa alltför lindrigt undan, ämnar jag (Asgam) senare, därtill uppmanad av snitsaren, lyfta fram några spännande detaljer och minnen kring frågorna och svaren. Vi har att vänta en tråkig tid i snitsarens sällskap.

Sex snåriga sportspörsmål

På förekomna anledningar bör påpekas att bloggposten ”Sekundärmilen” inte var något aprilskämt. Även om den lästes under gårdagen, är den daterad den 31 mars, då bloggen verkligen hade 153 besök och gjorde ett kort inhopp på WordPress topplista.  Av bloggstatistik att döma klickas det flitigt fram och tillbaka mellan besläktade bloggar. i detta fall löparbloggar, och efter söndagens lopp var trafiken ovanligt livlig. Förutom ”jumper” och ”Premiärmilen”, kan den tillfälliga framgången alltså stavas ”interaktivitet”. Dagens inlägg tar fasta på detta och plockar samtidigt, bland andra klädesplagg,  upp snitsarens fallna mantel och kastade handske.

Hösten 2006 hade snitsaren en frågesport, ”Sex snåriga sportspörsmål”, som dock inte rönte någon framgång bland hans få läsare. Med något undantag tyckte alla att frågorna var urtråkiga. Förhoppningsvis ska de idrottsintresserade besökare, som dröjt sig kvar på denna blogg, ha större utbyte av dem:

Sex snåriga sportspörsmål

Tidningen “Track & Field News” rankar varje år de tio bästa friidrottarna i varje gren och har så gjort sedan 1947 på den manliga och sedan 1956 på den kvinnliga sidan. Hänsyn tas inte bara till idrottsmännens bästa resultat utan också till deras genomsnittliga prestationsnivå, deras inbördes möten och placeringar i viktiga tävlingar.

1.  Olika länders idrottsmän har vid olika tider dominerat olika grenar, men endast en gång har det inträffat att alla de tio högst rankade i en friidrottsgren kommit från ett och samma land. Vilken är grenen och vilket är landet och när kan det ha hänt?

a. Stavhopp, USA, 1947
b. Kulstötning, USA, 1948
c. 110 meter häck, USA, 1956
d. 400 meter, USA, 1968
e. 3000 meter hinder, Kenya, 1997

2.  På den förra frågan har många säkert gissat på Kenya och 3000 meter hinder, men se det var fel. Som mest (1996 och 1997) har det varit nio kenyaner bland de tio bästa hinderlöparna i världen och det är ju mycket nog. Kenya har sedan 1990 aldrig haft mindre än fem man på topplistan. Mindre känt är att ett annat land på sin tid också dominerat grenen med inte mindre än åtta löpare bland de tio högst rankade i världen samma år. Vilket land tror ni det var och när?

a. Sverige år 1947
b. Finland år 1951
c. Ungern år 1955
d. Polen år 1958
e. Qatar år 2005

3.  Löpning 1500 meter kallas av någon anledning för “friidrottens blå band”. Kanske är det den engelska milen, den självklara sträckan att kappas på i den engelska obygden, som lånat sträckan sin glans, men varför blev det i så fall 1500 och inte 1600 meter. Hur som helst, när de smäckra femtonhundra-meterslöparna radar upp sig på bortre långsidan går det alltid samma förväntansfulla sus genom publiken. Medeldistansstjärnor har tänts ock slocknat. Hegemonin på 1500 meter och engelska milen (sträckorna bedöms gemensamt i ovannämnda tidnings ranking) har flyttat från kontinent till kontinent, men endast två gånger har det hänt att de tre högst rankade manliga löparna kommit från samma land. Vilka två länder kan det handla om och när kan det ha hänt?

a. Sverige (Strand, Eriksson, Bergkvist) 1947
b. Ungern (Tabori, Iharos, Rozsavölgyi) 1955
c. Australien (Elliot, Lincoln, Bailey) 1958
d. USA (Burleson, Beatty, Grelle) 1961
e. Nya Zeland (Snell, Halberg, Davies) 1964
f. USA (Ryan, Liquori, von Ruden) 1967
g. Kenya (Keino, Jipcho, Boit) 1971
h. Nya Zeland (Walker, Dixon, Quax) 1974
i. Storbritannien (Coe, Ovett, Cram) 1981

4.  Enligt Track & Field News har Sverige varit världens tredje bästa nation i höjdhopp sedan 1947. Närmare ett sjuttiotal tio i topp-placeringar av inte mindre än 21 olika hoppare talar sitt språk. Patrik Sjöberg ansågs vara världens bäste 1985 och 1987, medan Stefan Holm och Kajsa Bergqvist har toppat listan minst tre gånger var (hittills). Det finns dock en svensk höjdhoppare till, som enligt tidningens ranking ett år varit bäst i hela världen. Vem kan det ha varit och vilket år.

a. Rune Reiz, 1949
b. Bengt Nilsson, 1954
c. Rickard Dahl, 1958
d. Stig Pettersson, 1958
e. Snitsaren, 1967

5.  ”Man ska sluta när man är på topp” lyder en enfaldig regel, som alltför många atleter följer. De vet inte vad de går miste om. De vet inte att även senhösten kan ha sin försynta charm. En del idrottsmän och kvinnor slår ut i full blom redan i unga år, andra först i mogen ålder, de flesta får dock, som snitsaren en gång, nöja sig med att glanslöst grönska. Få är de friidrottare som kunnat glädja sig åt en lång och prunkande blomstertid. Kulstötaren O´Brien, stavhopparen Bubka, spjutkastaren Zelesny och släggbjässen Zsivotsky har liksom kulstöterskan Fibingerova varit bland de tio främsta i sina grenar i mer än 15 år. Sprinterässet Merlene Ottey, still running fast, är, skulle man kunna tro värst med sina 19 (!) år på topplistan på 100 meter, första gången 1981 och sista (eller ska vi säga senaste) gången år 2000, men ännu segare har faktiskt längdhopperskan Heike Drechsler varit med inte mindre än 20 år bland de tio bästa, första gången 1981 och senaste 2002. Svårt att sluta hade också den friidrottare som ansågs världsbäst i sin gren 1956 och som stadigt höll sig bland de tio bästa under resten av femtio- och hela sextiotalet för att sedan efter tio år åter dyka upp på en niondeplats 1979! Vad var det för en filur och vad har han/hon mer för något (nästan) unikt på sin meritlista?

a. Släggkastaren Harold Conolly
b. Diskuskastaren Al Oerter
c. Diskuskasterskan Olga Fikotova
d. Spjutkasterskan Dana Zatopkova
e. Höjdhopperskan Iolanda Balas

6.  Ett land har så länge vi kan minnas dominerat i synnerhet den manliga spjutkastningen i världen. Ett trettiotal olika kastare har sedan 1947 nått över hundra platser bland de tio bästa under olika år. Namn som Hyytiäinen, Rautavaara, Nevala, Kinnunen, Siitonen, Räty, Korjus och Parviainen, nog klingar de skönt. Vilket är detta vackra land, som även brukar kallas “tusen sjöars” och som den 6 december firar sin självständighetsdag (itsenäisyyspäivä)

Utslagsfråga:   Hur många gånger har Björn Borg fått Svenska Dagbladets guldmedalj?