Summering

Även om den ovan redovisade månadsstatiken över antalet besök hos snitsaren inte förutspår dennes snara död, som en liknande summering i juli 2009 påstods göra, har de stadigt allt lägre staplarna likafullt något viktigt att berätta om hans blogg. En analys visar att den sjunkande besöksfrekvensen från och med hösten 2010 sammanfaller med snitsarens tilltagande öppenhjärtighet och intresse för sitt själsliv. I frånvaro av jumper, som numera sprider sina ord annorstädes, och Tildo, som gått i senil barndom, har snitsarens memoarer lockat allt färre läsare för att till slut bara intressera en envis kärna av nära sörjande. Att sniket snegla mot statistik över antalet besök och kommentarer, vore dock snitsaren fjärran. Än mindre har sådana popularitetsundersökningar tillåtits påverka hans blogg, vars utformning och innehåll dikterats uteslutande av bloggägarens egen smak. Att några läsare trots detta funnit behag i hans anrättning, har förvånat och glatt honom mycket och de som ännu tuggar de sista resterna ska för evigt ha en plats i hans hjärta.

Mer anonyma men inte mindre välkomna har de besökare varit, som funnit väg till snitsarens blogg genom att söka sin kunskap via olika så kallade sökmotorer, och då snitsarens texter inte är bundna till sin tid, kommer denna dagliga ström av tillfälliga gäster att fortsätta, så länge wordpress tillåter sin inhysing att hålla dörren öppen. Vad som främst intresserat snitsarens många vetgiriga besökare, ger nedanstående statistik över de mest frekventerade enskilda blogginläggen en liten aning om.

977   När spjuten löddrade
977   Vid en väg på en sten
781   Tröllet
702   Levande charader
567   Spjuten som vägrade dyka – Gästinlägg
485   Ständigt dessa kameler
469   Lidingöloppet öppet spår
438   Nujpraw
431   ?
426   New Tork City Marathon
vit
Även om flertalet inlägg lästs under de 31501 besök, som noterats för bloggens startsida och riklig information även funnits att hämta på dess permanenta sidor av vilka ”Lek ock idrott” har besökts 1471 gånger, står det klart att spjutkastning och sången ”Lyckans land” har varit av särskilt stort intresse. När det gäller det uppenbarligen saknade inlägget om den så kallade såpstilen eller ”barra vasca”, beklagar vi dock att läsarna bara har bjudits framgooglade andrahandsuppgifter. Med tanke på gästkrönikörens sakkunskap i inlägget om de långflygande spjuten och snitsarens egen forskning i Kungliga Bibliotekets arkiv kring höjdhopparen Jurij Stepanovs sko, kunde man vänta en mer gedigen behandling av detta ämne. Om ovanstående topplista bör i övrigt tilläggas, att inlägget ”Tröllet” främst har 124 kommentarer att tacka för sin framskjutna placering, samt att besöken på snitsarens inlägg om kameler oftast föranletts av sökningar på korsordsnycklar som innehållit orden ”omar”, ”kamel” eller ”juvel”, syftande på herr Omar från arabiska öknen och hans favoritkamel. De googlare som hoppats få lära sig mer om levande charader torde däremot ha blivit synnerligen besvikna, och vi vågar inte heller tro att så många haft glädje av inlägget om snitsarens språk, nujpraw.
 vit
Någon har hävdat att kvaliteten hos en blogg kan mätas i antalet konstiga sökord som lett dit via olika sökmotorer, och liksom alla inventeringar tidigare uppfyllt detta kvalitetskriterium, lär även nedanstående sammanställning göra snitsaren trygg. Vid vår genomgång har vi haft svårt att skiljas från gamla favoritexempel, som minnesgoda läsare lär känna igen från tidigare blogginlägg. I gengäld har vi frångått den vanliga okommenterade uppräkningen av skojiga sökmotortermer, för att i stället delge läsarna våra egna tankar och känslor kring ett urval av dem.
 vit
I sammanhanget erinrar vi oss snitsarens kvasivetenskapliga trebetygsuppsats i ryska, ”Talspråkliga ord och uttryck i Vasilij Aksenovs roman ”Kollegi”, där han i medvetet oakademiskt formulerade meningar ironiskt ger sin pseudoforskning dess rätta proportioner. I förordet skriver han: ”En lång ordlista vore en ganska tråkig läsning. Jag har därför ordnat orden i små grupper”. Om snitsaren mer än gärna sluppit stånka fram denna föga banbrytande uppsats om ryskt slangspråk, tar han sig an nedanstående material med desto större glädje.
 vit
Bland de sökmotortermer som enligt statistiken lett till snitsarens blogg finner vi en lång rad namn på personer, av vilka såpstilskastaren Felix Erasquin tycks ha varit mest efterfrågad tätt följd av Karl den femtonde och Götz von Berlichingen men även övriga herrar och damer som någon gång nämnts i ett blogginlägg har uppmärksammats. Förutom sällsynta sökningar på namnet ”Tor Neymark” har snitsaren kunnat glädja sig åt ett stigande intresse för äldre tiders höjdhopp och dess utövare, däribland hans gamla vänner Jurij Stepanov och Nikolaj Kovtun. Helt okända för snitsaren är däremot de sökta figurerna här nedan, och vi tror inte heller att de varit hemma hos honom, även om vi anar att några av namnen är omskrivningar för ”snitsaren” eller ”farbror Steffe”, enbart avsedda att leda till denna blogg.
 vit
   långe bertil göteborg
   gamle måns
   boxaren knut långe
   farbror fillings
   farbror fjärt william
   farbror stenmur
   farbror fekalier
 vit
Även beträffande mer kända personer har det stått klart att snitsaren har varit alltför dåligt informerad.
 vit
   anton tjechov snuva
   ingemar stenmark botswana
   vad fick plex att tappa fattningen
   p o enqvist 3000 meter hinder
   henning sjöström slägga
   dödsorsak douglas håge
   patrik sjöberg ramlar under löpning
   bo aggeborn elak
   lars höjer sin hand
   rune fick mask i foten i kenya
   startnummer x på en sten
   fosbury dykstil
   henrik berggren tunnhårig
   björnstierne fäller hår
   trine hattestad nude
   selma lagerlöf simmade över öresund
   sigfrid siwertz rasist
   misstankar om valerij brumel
   sanningen om alfons åberg
 vit
Författaren P O Enqvist var annars mest känd som höjdhoppare och advokaten Henning Sjöström lär i ungdomen ha varit en mycket framgångsrik spjutkastare. Aggeborn var tränare i Studenterna på snitsarens tid, men var så långt vi minns snäll mot denne. Spjutkasterskan Hattestad beundrade snitsaren från Stadions ståplatsläktare 1987 när hon hette Solberg, och säkert hade hon varit lika grann utan kläder. Andra sökmotortermer har stimulerat fantasin utan nämnande av huvudperson.
 vit
   månkarbo mord
   stor älgtjur fast i lasso
   bromma knallpulverpistol
   ulvsjön naken
 vit
Snitsaren har också förundrats över de många naturintresserade googlare, som sökt representanter för djurordningen Pilosa (Håriga trögdjur) runt om i Afrika, bland annat myrslokar i Tchad och Kenya och sengångare på Madagaskar och i öknen (!). Dessa fascinerande djur uppträder normalt bara i sydamerika, varför snitsaren är nyfiken på eventuella nya fynd. Hans egen googelsökning på orden ”afrika” och ”myrslok” har dock lärt honom att sådana djur fanns där för tjugo miljoner år sedan, medan sengångarnas tid i den gamla världen tycks ha upphört redan tjugo miljoner år tidigare. Allt detta ursprungligen på tal om ett jordsvin, ”Ethel the Aardvark” i Monty Pythons ”Bookshop skit”.
 vit
Mindre stimulerande har de frekventa medicinska frågorna varit och några råd har snitsaren inte kunnat ge, även om patienterna ibland givit nog så detaljerad information. Möjligen har den googlande simulanten sist bland exemplen funnit vad han sökt i snitsarens inlägg om sin militärtjänst, betitlat ”NMT”.
 vit
   överansträngning tömma tarmen
   film om förstoppning
   blir man lös i magen av banan
   blir man hård i magen av bananer 66 år
   inkontinens 2008
   köttsår av finne
   låtsasgikt
   simulera feber
 vit
Ännu svårare har vi haft att besvara en del viktiga frågor, där enkelhetens sken i några fall bedragit oss.
 vit
   hur uttalas mormors mor på italienska
   vem äger tehuset i kungsträdgården
   kändaste djuret i venezuela
   hur fort springer myrkottar
   vad innehåller födelsedagstårta
   var ligger belgien på jordgloben
   varför är björn borg känd
   new york marathon hur många mil
 vit
Inte heller har vi kunnat visa våra okända hjälpsökande gäster till nedanstående destinationer.
 vit
   damascus psykiatriska klinik
   glasmästare i koltorp
   fiolkurs i uddevalla för vuxna
   obducenten uppsala
 vit
Att många av snitsarens skapande kollegor sökt hjälp i sin verksamhet på dennes blogg, är naturligt, men ibland har önskemålen varit alltför avancerade även för en så erfaren språkman som han.
 vit
   kända dikter om godis
   visdomsord om elektricitet
   idas sommarvisa översatt på arabiska
   jordsvin dikt
   roliga ord västerbotten
   en svensk sång med många adverb
 vit
Om ”de gamla pluralformerna” bör dock snitsaren ha haft något säga, och frågor om exempelvis det icke-engelska uttrycket ”fit for fight” har också hamnat helt rätt, men när någon bett om ”uppstyltat språk”, har snitsaren med rätta surnat till, liksom när han tagit del av allmänt förolämpande sökmotortermer i stil med ”äldre stelnad farbror”, ”utstående öron”,  eller ”steffe small dick”.
 vit
Många sökmotortermer utgörs som väntat av mer eller mindre riktigt återgivna diktrader, citat eller bevingade ord, dessvärre inte sällan hopblandade, satta i fel sammanhang eller missuppfattade på annat sätt.  Artur Häggblads klassiska ord från 1930-talet, ”Åk själv gubbjävel”  har tillskrivits både Thomas Wassberg och Ingemar Stenmark, vilket snitsaren klokt påpekar på sidan ”Löparen” ovan, och emedan felaktigheterna nämns, kommer googlarna dit och blir korrigerade. På ett liknande sätt skojar snitsaren på sidan ”Språk” om Caesars kända yttrande ”Annerifto kybos” eller på latin ”Alea iacta est”, varefter den mycket frekventa sökmotortermen ”handsken är kastad på latin” leder dit. Naturligtvis borde inte bara tärningar utan även handskar kunna kastas på vilket språk som helst, men såvitt känt, härrör denna sed, att utmana motståndare, från europeisk medeltid. Det ojämförligt mest citerade litterära verket på denna blogg är naturligtvis den ovan nämnda sången ”Lyckans land”, även om inte alla besökare minns i vilken ordning vägen och stenen kommer och vilka prepositioner dessa ska ha, och när någon utrustar flickan med ”mage som en sticka”, handlar det inte nödvändigtvis om en felskrivning. Av de sökta citaten här nedan är alla utom det sista återgivna i den form de blivit kända, och som förströelse uppmanas läsarna av detta inlägg att härleda dem.
 vit
   tack ska du ha min käre toscadudu
   alla flickor var som vax
   jag brukar röka örnen
   det är inte utan att den gamla vinterpälsen kommer till heders
   vid tio års ålder blev stugan mig trång
 vit
Även om de konstintresserade inte har översvämmat snitsarens blogg, vare sig bland kommentatorerna eller bland de anonyma informationssökande gästerna, har vår huskonstnär haft gott om frågor att besvara och önskemål att tillgodose. I de flesta fall har han funnit dessa relevanta och angelägna och inte sällan torde han ha varit till viss hjälp. När han betraktar nedanstående sökmotortermer, blir han emellertid alltmer betänksam ju längre ner i listan han kommer, och det sista exemplet får honom att undra om han inte borde censurera, inte sin konst, men väl sitt ordval när han beskriver den. Måhända kommer även orden upprepade i detta inlägga att locka fel besökare till snitsarens blogg.
 vit
   målning
   neymark målningar
   måla rävar
   modellmålning
   målad flicka
   skisser av en man och en kvinna tillsammans
   upphetsande teckningar
   små pojkar nakna
 vit
Andra mer specificerade önskemål om illustrationer har inte bara varit omöjliga att tillgodose utan har också gjort vår konstnär en smula sorgsen. Måhända anar han att hans bildvärld är alltför begränsad.
 vit
   kusliga bilder
   tecknat staffli
   skojiga bilder på näsa och lungor
   ritade mopsar
   bröstvårta närbild
   tecknade bilder på farbror doktorn
 vit
Att många önskat se de kinesiska tecknen för olika företeelser, har till en början förvånat snitsaren, men så småningom har han insett att de helt enkelt har velat tatuera sig med ”coola kinesiska tecken”, för att citera en av sökmotortermerna. Möjligen kan man undra vem som vill ha ”kinesiskt tecken för bajs” på kroppen. Fekalier tycks annars intressera många, i synnerhet när de utsöndras i samband med löpning och här är det inte bara vår vän Lars Enqvists berömda uppvisning i Japan som efterfrågas. Andra böjelser som snitsarens blogg har haft lika svårt att tillfredsställa finner vi här nedan.
 vit
   smisk på stjärten
   illaluktande tält
   odling skunk
   ödsliga bibliotek
 vit
Ovanstående sammanställningar med beklagande kommentarer kan ge intryck av att snitsarens blogg har varit en återvändsgränd för sådana som sökt sig dit i hopp om kunskap. I själva verket har flertalet sökmotortermer varit relevanta och de flesta besökare torde trots allt ha lämnat vår blogg klokare än de kommit. För en rättvisare bild av sökmotorstatistiken och i förlängningen snitsaren själv visar vi några sökmotortermer, som hamnat på rätt forum, och som avslutning på vår kavalkad några tänkvärda påminnelser från okända men likväl avlägset välbekanta besökare.
 vit
   konstiga sökord
   finurliga frågor med finurliga svar
   dykstil höjdhopp
   vem är jag identitet
 vit
   sådant som bekymrar människor
   livets bedrövelser
   tårarnas tid
   vårt behov av tröst är omättligt
 vit
Annons

7 svar till “Summering

 1. Som för att motsäga inlägget ovan slog bloggen dagsrekord igår med 225 besök. Dock handlar det inte om unika sådana utan om besök på separata sidor och inlägg, av vilka drygt 150 olika sådana har fått en notering. Antingen har någon velat skoja med snitsarens statistik, eller också har någon inventerat bloggen (för att få en överblick eller för att söka något) genom att (i stället för att skrolla genom de långa inläggen) klicka sig bakåt inlägg för inlägg. Så mycket läsning kan det dock inte ha hunnit bli.

 2. Haha! När det kommer till sökordsstatistik måste den här bloggen vara ett unikum! Min bloggs sökord är synnerligen prosaiska och trista, och handlar förbaskat ofta om hälsenor.
  Med tanke på de sökord folk använder för att försöka hitta information på nätet, är jag ytterst tveksam till att de hittar vad de ursprungligen sökt. Tur att de då hamnar här och åtminstone får sig något vettigt till livs!

 3. Jag gissar att om du verkligen tittade i statistiken varje dag och skrev upp de konstigaste och roligaste sökoreden, skulle även du få ihop en präktig samling. Guldkornen i min statistik är också ganska glest utströdda. Gårdagen bjöd nog på en ganska normal blandning (se nedan), där det sista exemplet torde ha att göra med den frågelek jumper påmint om hos MaxochNisse (Dock var tydligen gissaren fel ute här). Djuphavsfisket skulle möjligen platsa i min samling och naturligtvis vet jag precis varför googlaren kommit hit och hamnat på sidan ”Geografi” eller inlägget ”Snitsarens första brev”, där såväl öns namn som ordet djuphavsfisk nämns, dock i helt olika sammanhang:

  kinesiska kalligrafi 2
  föga mer än en spång webbkryss 1
  poriin fotboll 1970-talet eeles landström 1
  stenografi alfabetet 1
  djuphavsfiske i fernando po 1
  puls löparforum 1
  på en sten vid en väg 1
  ordet album härstammar från 1
  sala silvergruva 1
  lidingöloppet höjdprofil 1
  pentti nikula 1
  gammal skrivstil 1
  tristan da cunha 1
  gikt oscar ii

 4. analtbetende 1
  hälbenet 1
  kryckor diagonalteknik 1

  Det första ordet ger mig sannerligen huvudbry. Förekommer icke på min blogg, varken fel- eller rättstavat. Analt finns inte heller. Eller betende. Beteende finns däremot i två inlägg. Bygger googleträffen på en rescension av bloggen?

 5. Se där åtminstone två exempel som lätt skulle platsa i snitsarens samling. Det första är sådant en seriös bloggare får leva med och det sista ger först associationer till en (enligt löpsedlar) sjuk Gunde Svan, men hur man bäst använder kryckor är naturligtvis en lika viktig fråga som något annat…

  Om man googlar ”analtbetende” kommer man mycket riktigt till din blogg som första träff, närmare bestämt till en kommentar till inlägget ”Hans och Greta”, där det står ”analt betende”. Sökfunktionen på våra bloggar täcker tråkigt nog bara själva inläggen och inte kommentarerna.

 6. Google – denna förbannelse!

 7. Yes, spit it out !!
  (Kanske hela internet med bloggar och fan och hans farfar?)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s